Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 18. januar 2021

Tilføjet: 2. december 2020

Adresse

Vivild Gymnastik- & Idrætsefterskole

Langgade 37

Vivild

8961 Allingåbro

Kontakt

Jens Krogsgaard, 40 59 60 55
Flemming Høj Petersen, 42 52 35 25

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

VGI er særdeles efterspurgt og har mange elever på venteliste i de kommende år. En stolt efterskole, hvor fællesskab, dannelse, idræt og boglig læring er i fokus, og hvor vi hele tiden arbejder med engagement, kvalitet og udvikling.

Vi søger en forstander der:

 • Er visionær, nytænkende – tør drømme, har mod til at forfølge drømmene og ”gå nye veje”.
 • Er en dygtig kommunikator, der opleves naturlig og deltagende i hverdagen, hvor opgaverne med dannelse og læring hos unge udmøntes via nærvær, dialog og i fællesskaber.
 • Evner at være leder tæt på samt være tilgængelig og nysgerrig på alle medarbejdere og agere som demokratisk leder.
 • Er en lyttende, nærværende og anerkendende humanist, der brænder for den frie skoletradition.
 • Har blik for, hvad der skal til for at drive en efterskole – herunder økonomisk interesse og overblik.
 • Har ambitioner for det pædagogiske arbejde og evner at videreudvikle efterskolens pædagogiske grundlag samt skabe pædagogisk procesledelse af personalet.
 • Har sportslig interesse – aktiv idrætsprofil.
 • Kender efterskoleverdenen og gerne har ledelseserfaring herfra eller fra lignende områder.
 • Formår at gå forrest – kunne styre i modvind og være et ”fyrtårn”.
 • Vil bo og involvere sig i lokalområdet.

Vi tilbyder dig:

 • En gymnastik- og Idrætsefterskole med 184 elever.
 • Et fællesskab, der bygger på dannelse, der med udgangspunkt i Kolds og Grundtvigs tanker om oplysning og livslæring, har fokus på unge menneskers læring, udvikling og trivsel.
 • At være leder for et ungt, engageret og samarbejdende medarbejderkorps, der vil pædagogisk kvalitet og udvikling.
 • Et ledelsesteam, hvor der er stærke kompetencer til sikker drift, organisering og med stor lyst til at samarbejde om den fælles opgave.
 • God økonomi – stærke prioriteringer og god anvendelse af skolens midler.
 • Indflydelse på visioner for skolens fremtid.
 • En aktiv og engageret bestyrelse, der har fokus på at levere sin del af værdikæden for at skabe en skole, der er unik for de unge mennesker.
 • En efterskole med mange og særdeles gode fysiske faciliteter, herunder også en 240 m2 stor forstanderbolig fra 2011.

Forstanderstillingen ønskes besat fra den 1. april eller snarest derefter.

Henvendelse om stillingen kan rettes til bestyrelsesformand Jens Krogsgaard på tlf.: 4059 6055 eller konsulenthuset Dantronic Consulting v. Flemming Høj Petersen, tlf.: 4252 3525.

Vi vil gerne vise skolen frem, og aftale kan træffes med forretningsfører Sine B. Christensen, tlf. 30276880.

Ansøgningsfrist er den 18. januar 2021 kl. 16.00. Motiveret ansøgning med bilag sendes til: forstander@vgi.dk

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 27. januar og tirsdag den 2. februar 2021. Vore konsulenter fra Dantronic Consulting vil gennemføre en personprofiltest af de kandidater, der indkaldes til 2. samtale.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

Uddybende jobprofil kan ses på: www.vgi.dk