Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 20. - 20. november 2019

Arrangør: Efterskoleforeningen

Frist: 1. oktober 2019

Sted

Musholm Konferencecenter, Musholmvej 100, 4220 Korsør,

Pris

Kursuspris: 950 kr.

Detaljer

Deltagere:

Min 50

Formål og indhold
Efterskoleforeningen vil gerne fortsat støtte skolerne i den store, komplekse opgave med at implementere de nye persondataregler. Rigtig mange skoler er kommet langt og de fleste sko-ler har arbejdet intenst med bl.a. oplysningspligt og samtykke. Der, hvor skoen stadig trykker, er fx ift. medarbejdernes omgang med elevernes data, brug af nye teknologier, deling, opbeva-ring og sikker mail. Derfor inviterer Efterskoleforeningen til en kursus- og erfaringsudveks-lingsdag for skolernes it-ansvarlige.  
 
Målgruppe
Administrative medarbejdere, It-ansvarlige og ledere på efterskoler. Vi anbefaler, at hver skole deltager med mindst to personer og gerne en ledelsesrepræsentant for at sikre udbredelse af inspiration og viden på skolen.