Der er over 1500 "ambassadørskoler" overalt i EU-27. Det langsigtede mål er at øge de unges deltagelse i valg til Europa-Parlamentet. Parlamentets kontor i Danmark har ansvar for programmet og har valgt at samarbejde med Efterskoleforeningen til at udføre programmet i Danmark. Ønsker man at høre mere om EPAS kan man kontakte Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk.
EPAS skoler i Danmark

Hårslev Efterskole

Ryslinge Efterskole

Rejsby Europæiske Efterskole

Skovlund Efterskole

Frijsenborg Efterskole

Skals Efterskole

Ranum Efterskole College

Vestsjællands Idrætsefterskole

BGI Akademiet

Han Herred Efterskole

Silkeborg Gymnasium

Holbæk 10.klassecenter

Karise Efterskole

Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Herning Gymnasium

Niels Brock, Det Internationale Gymnasium

Vejle Idrætsefterskole

Københavns Åbne Gymnasium

Skanderborg - Odder Center for Undervisning

Gladsaxe Gymnasium

Højer Design Efterskole

IBC International Business College

Tilbud og forpligtelser til EPAS skoler

Tilbud til EPAS skoler

·      EPAS skolerne er tilknyttet en eller flere MEP'ere som via Skype løbende fortæller om arbejdet i Europa-Parlamentet

·      Europa-Parlamentet har udarbejdet et særligt undervisningsmateriale til alle EPAS skoler.

·      Gratis EU kurser for undervisere

·      Søge tilskud til at gennemføre EU arrangementer på skolen

·      Gratis webinarer omhandlende EU og det europæiske fællesskab

·      Assistance til at bruge eTwinning til online samarbejde med jævnaldrende europæiske unge

·      Større mulighed for Euroscola deltagelse for EPAS skoler (besøge Europa-Parlamentet i Strasbourg med en klasse)

·      Seminarer i Bruxelles for EPAS skoler hvor 2-4 lærere per land bliver inviteret

·      Der vil være mulighed for kontakt til de mere end 1500 andre EPAS skoler

·      Tilbud om diplomer til lærerne og eleverne

·      EPAS skolerne er tilknyttet Danmarks faste repræsentation i Bruxelles, som via Skype løbende fortæller om arbejdet

·      Mulighed for deltagelse i Ungdommens EU topmøde på Christiansborg 


Skolerne forpligtiger sig til

·      Skolerne skal udpege en underviser (senior ambassador) til at stå for EPAS på skolen

·      Et info point (et hjørne på skolen eller skolens hjemmeside hvor man f.eks. poster links til information om EU, hvad der er af EU aktiviteter, hvilke muligheder eleverne har i forhold til EU mm.)

·      Skolen skal  deltage i to årlige seminarer i DK. Et i København og et online.

·      Skolen forpligter sig til at undervise om EU som led i undervisningen (gerne EP materialet men det er op til skolen)

·      Skolen afholder EU aktiviteter på skolen (f.eks en Europa-dag i foråret eller på selve Europadagen den 9.maj, debatter, tema-uge om et europæisk emne, volontører/gæstelærere fra Europa på skolen, elevudvekslinger med europæiske elever, Euroscola mm.). Selvbetalte klasseture til Bruxelles, Strasbourg, Berlin eller Europa-Huset i København kan også indgå i aktiviteterne.

·      Aktiviteter online (blogs, Facebook, debatter, kommunikation med jævnaldrende mm.) – der harmonerer med den enkelte skoles politik om elevers brug af internettet.

·      Udarbejde en kort evaluering/rapport ved årets afslutning inklusiv billeder af årets aktiviteter

Andet

Aldersgruppe primært overbygningen, men der er ikke noget alderskrav for elevernes alder (junior ambassadører).

Følg EPAS gruppen på Facebook her

For yderligere information kontakt Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk

Undervisningsmaterialer og muligheder tilknyttet Europa-Parlamentets kontor i Danmark

Om Europa-Parlamentet - Det er Europa-Parlamentets opgave at lovgive, vedtage EU’s budget og kontrollere Europa-Kommissionen. De 751 medlemmer, heraf 13 danske, er fordelt i forskellige fagudvalg, hvor de udarbejder, ændrer og vedtager lovgivningsforslag. Læs mere her

Besøg Europa-Huset i København - I Europa-Huset tilbydes skoleklasser en præsentation af EU og dets institutioner, skræddersyet til klassens niveau. Man kan kigge forbi som en kickstart til et EU-tema eller som en del af et forløb. Læs mere her

Ungdommens EU-topmøde på Christiansborg - Arrangementet afholdes den første weekend i marts hvert år, hvor unge fra hele landet mødes for at debattere Europa. Men hvordan får man 28 meget forskellige lande til at blive enige? Man forhandler benhårdt på kryds og tværs, skaber alliancer og indgår kompromisser. Det er præcis, hvad der venter de 190 deltagere i det store EU-rollespil, hvor hver eneste deltager får tildelt en helt særlig rolle. Læs mere her

Ungdommens EU Folkemøde Læs mere her

Præsentationer om EU til fri afbenyttelse - Disse dias kan være et nyttigt værktøj for lærere, da de indeholder en klar redegørelse for, hvad Den Europæiske Union er, hvad den gør, og hvordan den fungerer. Du kan anvende diassene gratis og uden ophavsretlige begrænsninger, og du kan ændre dem på eget ansvar. Læs mere her

EuroparlTV - Europa-Parlamentets web-videoservice har til formål at informere EU's borgere om Parlamentets virksomhed og om, hvordan dets medlemmer bidrager til at udforme den politiske udvikling og vedtage love, der berører borgernes tilværelse i hele Europa. Læs mere her

Besøg Europa-Parlamentet - Du kan besøge Europa-Parlamentet i Bruxelles, Strasbourg og Luxembourg og det nye 'Europa Experience' i Berlin. Et besøg i Europa-Parlamentet er en glimrende mulighed for at lære om dets arbejde som de europæiske borgeres stemme og om den virkning, dets lovgivningsmæssige arbejde har i både Europa og verden. Læs mere her

Besøg Parlamentarium i Bruxelles - Oplev europæisk politik som aldrig før i Europas største parlamentariske besøgscenter og oplev, hvorfor 1,5 millioner mennesker allerede har besøgt Parlamentarium! Læs mere her

Deltag i rollespil for skoler i Bruxelles - Elever fra folkeskolens ældste klasser og gymnasiet kan tage et lynkursus i EU-lovgivning, når de forhandler om nye love til Den Europæiske Union. Rollespillet er udformet til grupper af elever fra folkeskolens ældste klasser og gymnasiet på 14-18+ år og foregår i Parlamentarium. Vær opmærksom på at man skal tilmeldes i rigtig god tid. Læs mere her

Besøg Huset for Europæisk Historie i Bruxelles - Et sted for debat og spørgsmål om samt refleksion over Europas historie. Fra myter og opdagelser til kaos og samhørighed i det 20. århundrede tager Huset for Europæisk Historie besøgende med på en rejse gennem den europæiske historie og udfordrer dem til at tænke over Europas fremtid. Læs mere her

Deltag i Euroscola i Strasbourg - Euroscola er en unik mulighed for, at skoleelever i alderen 16-18 år kan prøve at være europaparlamentariker for en dag. Formålet med programmet er at styrke de unges viden om Europa-Parlamentet, idet de deltagende skoleklasser helt konkret bliver tilbudt en lærerig oplevelse i plenarsalen i Strasbourg – langt fra de traditionelle klasseværelser. Klasserne bliver udvalgt fra EU’s medlemslande, så eleverne på egen krop får erfaret, hvordan der forhandles i en international sammenhæng. Læs mere her

Deltag i European Youth Event i Strasbourg - EYE giver hvert andet år tusindvis af unge mennesker mulighed for at blive hørt og fortælle politikerne hvilke ønsker, de har for fremtidens Europa. Under EYE mødes over 7.000 unge mellem 16 og 30 år fra mere end 30 forskellige lande for at komme med innovative idéer til, hvordan de kritiske udfordringer, vi står overfor, kan løses. Læs mere her

Besøg Europa Experience i Berlin - I Europa-Huset i Berlin kan du opleve Europa på en helt ny måde, lære mere om europæisk politik og se, hvordan du kan gøre en forskel. Du kan bl.a. opleve et plenarmøde i en 360° biograf eller deltage i et simulationsspil, hvor du går direkte ind i rollen som et medlem af Europa-Parlamentet eller en EU-kommissær. Læs mere her

Karlsprisen for unge - Siden 2008 har Europa-Parlamentet hvert år sammen med Stiftelsen for Den Internationale Karlspris i Aachen opfordret unge mennesker fra alle EU's medlemsstater til at indsende projekter, der gennemføres af og for unge, som deltager aktivt i Europas udvikling. Læs mere her

Vores Europa - Elena Askløf og Peter Laugesen vil vise dig hvordan samtidens Europa ser ud gennem ungdommens perspektiv. Siden 2013 har de rejst Europa tyndt for at blive klogere på spørgsmålene: Hvem er de unge europæere? Hvad optager dem, bekymrer dem, får dem til at drømme store drømme? Og hvordan kan ungdomsgenerationen skabe forandringer? Elena og Peter giver ungdommen en stemme i en samtid, hvor der tales meget om, men for sjældent med de unge. Læs mere her

Nyt gratis EU undervisningsmateriale - Journalist Lasse Soll Sunde har netop færdiggjort et nyt gratis EU-undervisningsmateriale, der består af rundrejser til Tyskland, Frankrig, Storbritannien, Polen, Grækenland og Danmark. Læs mere her

Andre undervisningsmaterialer

Baggrundsviden (historisk samt institutionerne)

Hvordan fungerer Den Europæiske Union? Læs mere her

Europa på vej (online bog) – med lyd og billeder. Læs mere her

Samfundsfag.com/eu Læs mere her

Folketingets EU-Oplysnings undervisningsside – film, facts, mm. Læs mere her

Altinget's EU guide til undervisere - viden, quiz, video, mm. Læs mere her

Spektrum - nyhedsmedie for unge med EU emner. Læs mere her

Temaer

DEO undervisning - rollespil, materialer mm.. Læs mere her

EU-Skolen - Europabevægelsens EU undervisnings platform. Læs mere her

Bideo - korte film og debatter i studiet om EU politik områder. Læs mere her

Mediehusets 6 EU undervisningsfilm. Læs mere her

DK4's fire programmer om Danskere i EU's maskinrum: Dansk Industri; Kommunerne og regionerne; Fagbevægelsen; Landbrug og fødevarer

Rollespil

DEO's tre meget fine rollespil kan bestemt anbefales. Læs mere her

Ole Ryborgs dilemmaspil ”Lad dem sejle i deres egen sø" (opdateret 2010 - kan spilles på 90 min, kræver ikke stor viden). 

Andet

Europas brændende platforme - kort tegnefilm om Europas udfordringer. Se her

Teacher's corner - Kommissionens hjemmeside for undervisningsmaterialer. Læs mere her