Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 3. februar 2021

Pris

Kursuspris: Gratis

Det, og meget mere kan du få svar på, når EU-parlamentariker Peter Kofod stiller op til debat om retsstatsmekanismen. Du er velkommen til at udfordre Peter med egne holdninger og tanker.

Debatten tager udgangspunkt i retsstatsmekanismen, der skal tilbageholde EU-midler, hvis medlemslande ikke overholder retsstatsprincippet. Mekanismen er udformet, da man ser en bekymrende udvikling i nogle medlemslande, hvor bl.a. domstoles uafhængighed, basale rettigheder, ytrings- og pressefrihed er under pres fra staten.

Regitze Helene Rohlfing er inviteret til at udfordre Peter, mens radiovært og komiker, Mette Frobenious, vil moderere for at sikre en god og nuanceret debat. Regitze er ph.d. studerende ved statskundskab og jura på Københavns Universitet, hvor hun forsker i Polens og Ungarns tilbagerulning af demokratiske principper. Hun fokuserer særligt på, hvilke konsekvenser det har for civilsamfundet, og hvorvidt EU kan være en støtte i mobiliseringen mod indskrænkningen af rettigheder. 

Webinaret afholdes onsdag den 3. februar kl. 10.00-11.00 og er for elever, lærere og andre interesserede. Arrangementet er offentligt, og alle i publikum inviteres til at deltage i debatten.

Tilmelding

For yderligere information kontakt Jakob Clausager Jensen, jcj@efterskolerne.dk

Lærervejledning
Forud for debatten vil vi anbefale, at eleverne har orienteret sig i nedenstående forberedelsesmateriale. Vi anbefaler, at I starter med at lytte til podcasten, da den giver en generel introduktion til ligestilling i EU. Vi opfordrer til at klassen opdeles i 3 grupper, hvor hver gruppe får tildelt hvert sit fokuspunkt. Artiklerne i forberedelsesmaterialet matcher de tre fokuspunkter. Dem kan eleverne med fordel tage udgangspunkt i, når de selv skal researche videre om deres tildelte fokuspunkt forud for debatten. 

Forberedelsesmateriale

Lyt til denne podcast:Traktat, Stakit, Kasket. 5. afsnit, Retsstaten.

Læse disse artikler:

Polen og  Ungarn vækker igen alvorlige bekymringer i Bruxelles.

EU vs Nationalstaten: EU i Danmark: Vi er ikke ude på at straffe Ungarn - Altinget: eu

Corona og retsstaten: Coronavirus spreder sig til retsstaten | Arbejderen

Fokuspunkter
Opdel klassen i 3 grupper, og tildel et fokuspunkt til hver gruppe. Grupperne skal forud for debatten researche videre om deres tildelte fokuspunkt. Grupperne kan med fordel tage udgangspunkt i artiklerne og arbejdsspørgsmålene fra forberedelsesmaterialet. 

Polen og Ungarn: 
1) På hvilke områder går Ungarn og Polen imod retsstaten? 
2) Hvordan forholder EU sig til hhv. Ungarn og Polens brud på retsstatens principper? 
3) Hvad mener I, at EU bør gøre ift. EU lande, der ikke respekterer retsstaten? 

Opgave: Udarbejd 3 spørgsmål til debattørerne. 

EU vs Nationalstaten: 
1) Hvad betyder retsstat?
2) Hvordan ønsker EU at sikre retsstaten med retsstatsmekanismen?
3) Hvordan mener I, at EU skal blande sig, hvis landene ikke respekterer retsstaten?

Opgave: Udarbejd 3 spørgsmål til debattørerne. 

Corona og retsstaten: 
1) Hvilke beføjelser er blevet tildelt danske myndigheder under corona, der indskrænker de demokratiske friheder?  
2) Kan I finde et eksempel på en sag, hvor Danmark har handlet på måder, der er i strid med retsstaten i 2020?
3) Hvad er argumenterne for/imod at EU landes nationalstater skal have beføjelser, der går ud over retsstatens principper i situationer som coronapandemien? 

Opgave: Udarbejd 3 spørgsmål til debattørerne.