Kontaktinformation

Om kurset

Dato: 26. maj 2020

Pris

Kursuspris: Gratis

Der afholdes et webinar om den kommende Optagelse.dk-proces, som løber fra juni måned og frem. Indholdet for webinaret er deadlines for uddannelsesparathedsvurdering (UPV), afgivelse af standpunktskarakter/prøvekarakterer og en gennemgang af opsætningen af programmet Optagelse.dk. Optagelseskravene til erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser vendes også kort. Undervejs er der mulighed for at stille spørgsmål.

Tidspunktet er tirsdag d. 26. maj kl. 9.00-10.30 og er for efterskolevejledere og sekretærer.

Oplægsholderne er Karina Nicolaisen og Kim Andersen fra STUK (Styrelsen fra Undervisning og kvalitet, UVM), Pernille Severinsen og Anders Lundby fra STIL (Styrelsen fra It- og Læring, UVM). Bjarne Frandsen, Viby Efterskole, repræsenterer Efterskolerne, og Lis Brok-Jørgensen, Efterskoleforeningens Vejledningskonsulent er med på sidelinjen.

Tilmelding