Efterskoleforeningen, Frie Skolers Lærerforening og Frie Skolers Ledere udarbejdede 29. marts fælles retningslinjer til lokale aftaler om omlægning af lærernes arbejdstid i forbindelse med nedlukningsperioden frem til 13. april.

Forlængelse af fælles retningslinjer
Da nedlukningsperioden nu er blevet forlænget endnu en gang, har foreningerne forlænget disse retningslinjer.

Anbefalingerne er således fortsat, at hvis skoleledelsen og tillidsrepræsentanten indgår lokalaftale, så kan der flyttes op til 37 timer, der var afsat til særlige aktiviteter, som fx lejrskoler, opvisninger og arrangementer for kommende elever. Disse timer skal fortsat anvendes til særlige aktiviteter, men foreningerne er opmærksomme på, at der er usikkerhed forbundet med, hvilke særlige aktiviteter det bliver muligt at gennemføre efter nedlukningen og i hvilket omfang. De lokale parter opfordres derfor til at aftale rammerne for, hvordan disse timer fortsat kan anvendes til særlige aktiviteter, såfremt disse aktiviteter ikke kan gennemføres i deres oprindelige form.

Herudover anbefales det, at der højst flyttes timer svarende til tre dages arbejde (22,2 timer for en fuldtidsansat lærer) i alt for den samlede nedlukningsperiode til efter nedlukningsperioden. Disse timer kan anvendes til alle læreropgaver, herunder eventuelt til særlige aktiviteter.

Forlængelsen af de fælles retningslinjer kan ses her.

Ændring af arbejdsopgaver
Da eksamenerne til sommer er aflyste, vil der på mange skoler være behov for at ændre på de arbejdsopgaver, som lærerne skal udføre efter nedlukningsperioden. Dette har ikke noget med ovennævnte fælles retningslinjer at gøre. Ledelsen kan som normalt pålægge en lærer at udføre andre lærerarbejdsopgaver end oprindelig pålagt.