Vi har fået en del henvendelser om Efterskolernes Dag, da mange skoler skal i gang med markedsføring af dagen og derfor gerne vil vide, hvilke retningslinjer der gælder den dag i lyset af corona. Vi skal sikre os, at de nuværende elever ikke udsættes for risiko – samtidig med, at skolerne får mulighed for at vise skolen til kommende elever.

Vi har henvendt os til Børne- og Undervisningsministeriet for at sikre os, at der er enighed om, at Efterskolernes Dag kan afvikles, selvom der er corona. Vi har fremlagt en række tiltag for dem, som vi i det følgende anbefaler skolerne at følge, så vi så vidt muligt kan sikre os mod corona-smitte på skolerne og blandt gæsterne. Børne- og Undervisningsministeriet har nikket til anbefalingerne. Med anbefalingerne mener vi, at det er muligt at lave et arrangement, hvor kommende elever og forældre kan få en fornemmelse af, hvad det vil sige at gå på efterskole, men hvor der også er fokus på at forebygge smitte-spredning.

Følgende ligger fast:

  • Efterskolernes Dag afholdes søndag d. 27. september og er undtaget fra forsamlingsforbuddet, da det er en aktivitet, der er forbundet med skolens virksomhed.
  • Tidsrummet er i år fleksibelt og er altså ikke begrænset til kl. 13-17, som det normalvis har været.
  • Foreningens landsdækkende kampagne skydes i gang onsdag d. 19/8. Kampagnen har et overordnet budskab om at deltage i Efterskolernes Dag, men indeholder ikke konkrete oplysninger om tidsrum, tilmelding eller lokale corona-foranstaltninger.
  • På foreningens hjemmeside, hvor vi reklamerer for Efterskolernes Dag (udgives onsdag og vil ligge øverst på forsiden), skriver vi, at man skal orientere sig på de enkelte skolers hjemmeside for nærmere info om tidsrum, eventuel tilmelding m.v. Det er altså vigtigt, at I er tydelige i kommunikationen på jeres hjemmeside omkring afvikling af dagen.
  • Gældende retningslinjer for forebyggelse af corona skal overholdes. Det gælder i forhold til afstandskrav (1 meter, 2 meter ved sang og foredrag, hygiejne m.v.). Og naturligvis let adgang til håndvask og sprit.

Desuden har vi i foreningen opstillet følgende anbefalinger:

Tilmelding: Vi anbefaler, at Efterskolernes Dag opdeles i intervaller af f.eks. en time, der kombineres med krav om tilmelding til et givent interval samt et loft over, hvor mange der kan besøge skolen pr. interval. Herved kan gæsterne fordeles jævnt over hele dagen, og I kan undgå flaskehalse ved f.eks. åbning.

Deltagere: Vi anbefaler, at der kun er forældre med på dagen og ingen søskende. Og at man naturligvis skal blive hjemme, hvis man har symptomer på COVID-19. Det kan med fordel fremgå af jeres hjemmeside.

Tidsrum: Vi anbefaler, at skolerne udvider besøgstiden i forhold til de normale 4 timer, hvis det vurderes relevant. Det kan være med til at sprede gæsterne mere ud. Vær desuden tydelig omkring Åbent Hus-aftener og lignende, der holdes senere på året, så ikke alle nødvendigvis besøger jeres skole d. 27. september.

Rundvisninger: Vi anbefaler, at skolerne minimerer rundvisninger, og at skolerne ikke tager gæster med ind på elevværelserne. Som alternativ til den store rundvisning kan man måske lave en virtuel rundvisning, der ligger på skolens hjemmeside og bliver vist i fællessalen. Elever kan godt vise rundt, men de skal være godt instrueret i at holde nødvendig afstand til gæsterne m.v. Sørg desuden for ikke at vise for mange familier rundt sammen på én gang. Ved områder, hvor der kan opstå kø eller trafik i flere retninger, kan I overveje at lave afstandsmarkeringer på gulvet. 

Elevopvisninger, arbejdende værksteder, foredrag og sang: Mange skoler inddrager eleverne på forskellig vis ud over rundvisninger. Det er tilladt, men husk to meter ved opvisninger fra de optrædende til gæsterne – og 1 meter mellem gæsterne (gerne med stoleopstilling).

Værnemidler, f.eks. mundbind: Vi anbefaler her og nu ikke, at skolerne stiller et generelt krav om mundbind, men vi opfordrer til, at skolerne overvejer deres politik på dette område – og melder klart ud, hvis de opstiller retningslinjer for brugen. Stiller man krav om mundbind, kan man overveje at indkøbe mundbind til gæsterne, fremfor at de selv skal medbringe et.

Servering: Hvis I ønsker at servere mad/kaffe, skal håndsprit være let tilgængeligt og buffet bør være portionsanrettet eller indpakket i papir. Undgå fælles skåle med selvservering.

Videndeling: Vi opfordrer skolerne til at bruge Facebookgruppen ” Efterskoledidaktik og Fællesskaber” til at dele gode ideer til, hvordan skolerne kan organisere Efterskolernes Dag på en hensigtsmæssig måde i lyset af corona.

Vi tager forbehold for, at der – hvis smitten over de næste 6 uger udvikler sig markant - kan komme officielle restriktioner for Efterskolernes Dag. Vi orienterer alle skoler direkte, hvis det skulle være tilfældet.