Flere skoler har spurgt, hvilke retningslinjer der gælder for elevernes ankomstdag i august, hvor der er tradition for, at familierne er med.

Efterskolerne er undtaget fra forsamlingsforbuddet, for så vidt angår ”alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed og som derfor relaterer sig til f.eks. skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter”. Sundhedsmyndighedernes intention er imidlertid ikke, at efterskolerne skal have væsentlige videre rammer, end der ellers gælder i samfundet. Derfor er det meget vigtigt, at man tilrettelægger ankomstdagen, så risikoen for smitte begrænses mest muligt.

Det vil være muligt at invitere forældrene til ankomstdagen, og arrangementet skal ikke nødvendigvis afholdes klassevis/holdvis. De almindelige sundhedsfaglige anbefalinger skal selvfølgelig overholdes denne dag. Det betyder, at der skal holdes en meters afstand mellem deltagerne, ligesom der skal være to meter ved fællessang og to meter mellem `oplægsholder` og tilhørere. 

Efterskoleforeningen anbefaler, at man gør sig følgende overvejelser:

  • Sæt eventuelt begrænsninger på, hvor mange familiemedlemmer, der kan deltage.
  • Hold så vidt muligt arrangementet udendørs.
  • Sørg for, at håndsprit og/eller håndvask er let tilgængeligt og tænkt ind i programmet.
  • Undgå at forældrene kommer for meget rundt på skolen. Eleverne kan selv bære bagagen ind på værelserne.
  • Lav evt. forskudt ankomst og afgang, så forældrene ikke klumpes for meget sammen på parkeringspladser m.v.
  • Undgå buffeter – tænk i andre former for servering til forældrene.