Efterskolerne har hidtil været undtaget fra forsamlingsforbuddet på 10 personer, for så vidt angår undervisning og pædagogisk tilrettelagt samvær. Men nu udvides undtagelsen til at gælde ”alle aktiviteter, der er forbundet med skolens virksomhed, og som derfor relaterer sig til f.eks. skolens administrative, ledelsesmæssige, faglige eller trivselsmæssige aktiviteter”. Det fremgår af et nyhedsbrev fra Børne- og Undervisningsministeriet, som alle efterskoler har modtaget fredag den 29.maj.

Efterskoleforeningen har spurgt Børne- og Undervisningsministeriet, om det betyder, at der f.eks. kan afholdes forældrearrangementer og Nye elevers dag/rundvisninger for nye elever med mere end 10 deltagere. Og svaret er ja – så længe de øvrige anbefalinger omkring hygiejne og afstand overholdes.

Dog er det vigtigt at huske, at der stadig er smitte i samfundet, og det er et fælles ansvar at mindske antallet af kontakter og minimere smittekæder. Derfor er følgende råd – udover brugen af sund fornuft – vigtige at tage med i planlægningen:

  • Pres ikke jeres faciliteter til det yderste – begræns derfor antallet af besøgende: Skal I holde Nye elevers dag, kan man måske nøjes med at invitere eleven selv og muligvis kun en enkelt forælder.
  • Tænk i så mange udendørs aktiviteter som muligt.
  • Undgå overnatninger.
  • Undgå så vidt muligt at eksponere jeres elever for smitte, fx ved at blande nuværende elever med nye elever. Eleverne kan godt vise en forestilling for de kommende elever, hvis der er god afstand, men skal ellers ikke blandes.
  • Husk altid 1 meter mellem folk – og 2 meter ved f.eks. fællessang samt mellem oplægsholder/opvisere og lyttere/tilskuere.
  • Sørg for at håndsprit og/eller vask er let tilgængeligt og tænkt ind i programmet.
  • Hvis det er muligt, så del evt. et arrangement op i flere tidsrum, så der ikke er for mange samlet ad gangen på skolen.
  • Undlad at arrangere for mange forskellige begivenheder med eksternt besøg indenfor samme tidsrum, fx samme uge.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder fortsat, når eleverne i den frie tid opholder sig uden for skolen, f.eks. hvis de går i kiosken eller går tur.

For så vidt angår sidste skoledag, hvor alle elever skal hentes af familien, og hvor der derfor er tradition for at man samles rigtig mange på skolerne, vil ministeriet komme med en samlet udmelding om, hvad der bliver tilladt. Det er en fælles problematik for alle i uddannelsesverdenen, hvor der også i folkeskolen, på fri- og privatskoler og på ungdomsuddannelsesinstitutionerne er tradition for store festlige afslutninger. Ministeriet har lovet os en melding senest i næste uge, så derfor skal I fortsat vente med at planlægge afslutningen på skoleåret.

Hold jer opdateret på www.efterskoleforeningen.dk/genaabning