I Efterskoleforeningen får vi en del spørgsmål om sommerkurser og udlejning af skolen i sommerferien. Vi har tidligere skrevet, at skolerne med sikkerhed kan afvikle korte kurser inden for Efterskoleloven, og at de retningslinjer, der gælder for efterskolernes lange kurser, også gælder for de korte kurser, når de ligger inden for loven. 

Men så snart et sommerkursus ligger uden for Efterskoleloven (indtægtsdækket virksomhed), har der været tvivl om retningslinjer for sådanne kurser. Det er nu Efterskoleforeningens tolkning, at når efterskolen er kursusansvarlig, kan skolen anvende de samme retningslinjer, som gælder for kurser inden for loven. 

For at man kan opfattes som kursusansvarlig, skal det være skolen, der planlægger kurset, tilmelding og betaling skal administreres af skolen, og skolen skal aflønne de medarbejdere, der afvikler kurset. 

Det er også muligt at leje skolen ud til en anden aktør. Når en anden aktør planlægger, administrerer og afvikler kurset, er det denne aktør, der er ansvarlig for, at de gældende sundhedsfaglige retningslinjer overholdes. Også selvom skolen eventuelt leverer ydelser i form af kost og rengøring. 

Ved ren udlejning kan retningslinjerne for efterskoler ikke anvendes. Det vil i mange situationer være retningslinjerne for ”sommeraktiviteter for børn og unge”, der skal anvendes. Selvom disse aktiviteter er omfattet af den fremrykkede genåbningsfase, er disse retningslinjer endnu ikke på plads.