Fælles Forandring kulminerer hvert forår i verdensmålsfestivaler. Fællesskabet står øverst, når eleverne igennem workshops, taler, debatter, musik, teater mv. inspirerer og motiverer hinanden til at skabe en bedre verden.

18. maj 2022 blev verdensmålsfestivalerne afholdt for sidste gang. Det foregik på en fælles digital platform og lokalt på skolerne. Foto: Charlotte Hedevang Nielsen

Fælles Forandring har i periode 2019-22 kulmineret i verdensmålsfestivaler hvert forår. Fællesskabet står øverst, når eleverne igennem workshops, taler, debatter, musik, teater mv. har inspireret og motiveret hinanden til at skabe en bedre verden.

Fælles Forandrings principper er:
1. Faglighed med mening (praksis og casenær)
2. Ung til ung læring om verdensmålene
3. Festivalerne som kulmination
4. Ejerskab, bæredygtig dannelse og handling

Fælles Forandrings historie
Festivalen blev afholdt første gang på Flakkebjerg Efterskole i maj 2019. I foråret 2020 skulle der være afholdt tre festivaler. Grundet coronapandemien afviklede projektet i stedet én online verdensmålsfestival, hvor mere end 500 elever delte deres verdensmålsfilm og engagement gennem det online verdensmålskartotek.

I 2021 blev festivalkonceptet gentænkt, så skolerne kunne være sammen hver for sig på årets verdensmålsfestival. Sammen om et fælles festivalprogram, på en fælles digital platform, og hver for sig lave aktiviteter ude på skolerne. Festivalen løb af stablen d. 18. maj 2021.

I 2022 samlede projektet det bedste fra alle år og vi inviterede efterskolerne til Fælles Forandring – efterskolernes verdensmålsfestival 18. maj 2022. Festivalkonceptet er gentænkt, så skolerne var sammen om et fælles festivalprogram, der udspillede sig delvist digitalt og delvis lokalt. Flere efterskoler gik sammen om at afholde en lokal verdensmålsfestival. Fælles for alle var at alle elever bidrog ved at dele aktiviteter og meninger med hinanden.

Sidste festival foregik 18. maj 2022

En Fælles Forandring følger forandringen
Fælles Forandring har undervejs udviklet nye spor. Det første handler om at engagere eleverne i den bæredygtige dagsorden året rundt – projektet har i en treårig periode klædt elever på til at skabe bæredygtige elevudvalg og masse bæredygtige aktiviteter på deres skoler.
Det andet har været at engagere og kapacitetsopbygge nysgerrige ansatte på efterskolerne i Efterskolernes bæredygtighedsnetværk.

Projektet former sig på fire niveauer:
1. Lokale grønne elevudvalg etableres på efterskolerne.
2. Verdensmålene inddrages i undervisningen og eleverne forbereder aktiviteter til festivalen.
3. 18. maj 2022 afvikles den landsdækkende festival, delvis digitalt og delvis fysisk på efterskolerne.
4. Materialer og elevproduktioner samles på projektets hjemmeside i et digitalt læringsunivers.

Se mere om Fælles Forandring og den mere bæredygtige efterskole
Find flere informationer, ideer og materialer og podcastvandringer på Fælles Forandrings hjemmeside eller følg med løbende på Facebook og Instagram

Undersøg den bæredygtige indsats ved at besøge Efterskolernes bæredygtighedsnetværk“7 gode råd til en mere bæredygtig efterskole” fra projektleder Charlotte Hedevang Nielsen

Se desuden introfilmen fra festivalen d. 28. maj 2019:

Hvis du har spørgsmål eller ideer til projektet, så kontakt gerne Charlotte Hedevang Nielsen på chn@efterskolerne.dk, 54 55 43 90