Fælles Forandring kulminerer hvert forår i verdensmålsfestivaler. Fællesskabet står øverst, når eleverne igennem workshops, taler, debatter, musik, teater mv. inspirerer og motiverer hinanden til at skabe en bedre verden.

Fælles Forandrings principper er:

1. Faglighed med mening (praksis og casenær)
2. Ung til ung læring om Verdensmålene
3. Festivalerne som kulmination
4. Ejerskab, bæredygtig dannelse og handling

Fælles Forandrings historie
Festivalen blev afholdt første gang på Flakkebjerg Efterskole i maj 2019. I foråret 2020 skulle der være afholdt tre festivaler. Grundet cronakrisen afviklede projektet i stedet én online verdensmålsfestival, hvor mere end 500 elever delte deres verdensmålsfilm og engagement gennem det online verdensmålskartotek.

Festival i nyt format 18. maj 2021
Festivalkonceptet er gentænkt, så skolerne kan være sammen hver for sig på årets verdensmålsfestival. Sammen om et fælles festivalprogram, på en fælles digital platform, og hver for sig lave aktiviteter ude på skolerne. Festivalen løber af stablen d. 18. maj 2021 og formatet betyder, at efterskoler fra alle regioner kan være med.

Projektet vil forme sig på fire niveauer:

1. Lokale elevdrevet verdensmålsudvalg etableres på hver efterskole gennem digitale workshops.
2. Verdensmålene inddrages i undervisningen, hvor eleverne skal forberede aktiviteter til den deltagerorienterede festival.
3. 18. maj 2021 afvikles den landsdækkende festival, delvis digitalt og delvis fysisk på hver efterskole.
4. Elevernes produktioner samles på projektets hjemmeside, hvor der skabes et digitalt læringsunivers, som kan motivere flere til en mere bæredygtig verden.

Se mere om Fælles Forandring og den mere bæredygtige efterskole
Find flere informationer, ideer og materialer på Fælles Forandrings hjemmeside eller følg med løbende på Facebook og Instagram. Bliv klogere på projektets form i 2021 ved at læse denne artikel eller se denne lille informationsfilm:

Fortsæt din bæredygtige indsats nu ved at læse “7 gode råd til en mere bæredygtig efterskole” fra projektleder Charlotte Hedevang Nielsen eller klik ind på projektets side “Bæredygtighed til debat”, hvor alle efterskolefolk kan bidrage med erfaringer, dilemmaer eller spørgsmål til den vigtige dagsorden.

Se desuden introfilmen fra festivalen d. 28. maj 2019:

Hvis du har spørgsmål eller ideer så kontakt gerne Charlotte Hedevang Nielsen på chn@efterskolerne.dk, 54 55 43 90