Om kurset

Dato: 16. november 2021

Arrangør: Efterskoleforeningen og FSL

Frist: 10. november 2021

Sted

Midtsjællands Efterskole, Tolstrupvej 29, 4330 Hvalsø,

Pris

Kursuspris: Gratis

I forbindelse med overenskomstresultatet for 2021 blev der også vedtaget en ny arbejdstidsaftale, der blandt andet gælder for lærerne på efterskolerne. Aftalen indeholder som noget nyt et samarbejdsspor, der stiller nye krav til både ledere og tillidsrepræsentanter om dialog og samarbejde forud for et skoleår. Aftalen træder i kraft med virkning for skoleåret 2022/23, og samarbejdet skal således igangsættes i foråret 2022.
 
For at klæde ledere og tillidsrepræsentanter bedst muligt på til dette, så inviterer Efterskolerne og Frie Skolers Lærerforening alle forstandere og tillidsrepræsentanter til infomøder med workshops om den kommende arbejdstidsaftale for lærere. Det foregår fire forskellige steder i landet. Tanken er, at skolens forstander og tillidsrepræsentant deltager i det samme møde. Man skal kun deltage i ét af møderne. 
 
Alle forstandere og tillidsrepræsentanter anbefales stærkt at deltage. Det er vigtigt, at det er de personer, der skal stå for at arbejde sammen i samarbejdssporet, der deltager i møderne.
 
Udover samarbejdssporet og workshops i den forbindelse, vil foreningerne også gennemgå de nye regler om blandt andet opgaveoversigten, opgørelse af arbejdstiden, varselsbestemmelser, lejrskoler mv.
 
Møderne holdes følgende steder i tidsrummet 9.30 til kl. 16.00:
 
16. november på Midtsjællands Efterskole, Sjælland - mødet på Sjælland er overtegnet - tilmeld jer på et af de andre tre møder.
 
23. november på Tommerup Efterskole, Fyn -
 
25. november på Gudenaadalens Efterskole, Jylland -
 
29. november på Skibelund Gymnastik- & Idrætsefterskole, Jylland
 

Deltagelse er gratis.

Der kommer yderligere information, men tilmeld jer allerede nu, så I får plads den dag, der passer jer bedst.