Om kurset

Dato: 24. januar 2023

Sted

BGI Akademiet, Gramvej 3, 8783 Hornsyld,

Formål:

At efterskolerne bidrager til styrkelsen af mellemfolkelig forståelse, respekt og tolerance, og til at alle elever møder identitetsbekræftelse (spejl) og perspektivudvidelse (vindue).
At efterskolerne udvikler elevernes globale dannelse gennem arbejde med relevant viden og kompetencer, således at elevernes interesse og ansvarsfølelse stimulerer til aktivt verdensborgerskab.
At efterskolerne udvikler læringsmiljøer med fokus på ligeværdige kulturmøder både lokalt og globalt.
At efterskolerne er med til at kvalificere den nationale og globale uddannelsesdebat, og at efterskoleformen er synliggjort i verden.

Målgruppe: Undervisere og ledere

Program

Tilmelding