De grønlandske elever indstilles som udgangspunkt til de samme prøver, som de danske.

I tilfælde af, at skolelederen vurderer det hensigtsmæssigt for den enkelte elev, kan efterskolen tilbyde denne de grønlandske skriftlige prøver i fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik. Det gælder også de elever der i forvejen har taget afgangsprøverne i Grønland, hvis de ønsker at forbedre deres karakterer i et eller flere fag.

Hvis eleven ønsker det, kan eleven både tage de danske og de grønlandske afgangsprøver i samme skoleår. Indstilling til de grønlandske skriftlige afgangsprøver sker i et samarbejde med eleven og beror på en individuel vurdering. Hvis efterskolen er i tvivl om, hvilke afgangsprøver, det vil være bedst for den enkelte elev at gå op til i forhold til elevens uddannelsesplaner, anbefales det, at efterskolen kontakter en uddannelsesvejleder ved Det Grønlandske Hus i efterskolens region. Det anbefales at de tager begge prøver.

Vær opmærksom på, at de grønlandske skriftlige afgangsprøver adskiller sig på flere områder fra de danske skriftlige afgangsprøver -der anvenders bl.a. ikke digitale prøver i Grønland.
Derfor er det vigtigt at sætte sig grundigt ind i proceduren for grønlandske skriftlige prøver, som findes herunder.

Sidste frist for tilmelding er 6. marts 2024.

Tilmelding til grønlandske skriftlige afgangsprøver på efterskoler i Danmark i 23/24
Procedure for tilmelding til skriftlige grønlandske prøver (pdf)
Bilag i forhold til Proceduren:
1. Anmeldelsesformular (word)
2. Elevens tilmelding til de grønlandske skriftlige afgangsprøver  (word)
3. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen (pdf)
4. Prøveplan for prøvetermin 2024: Efterskoler i Danmark (pdf)
5. Toptekst (Word)


Læreplaner fra Grønland inkl. læringsmål
Vælg Ældstetrinnet og vælg fag.

Prøvevejledninger for de fag, som kan tilbydes på efterskoler i Danmark:
Prøvevejledninger. Vælg matematik, grønlandsk, dansk eller engelsk

Eksempler på kategorier og opgavetyper til færdighedsprøverne
Disse findes i demo-opgaver, som kan hentes på nedenstående links:

Matematik – vælg fanen Prøvevejledning og hent vejledningen
Grønlandsk – vælg fanen Prøvevejledning og hent vejledningen
Dansk – vælg fanen Prøvevejledning og hent vejledningen
Engelsk – vælg fanen Prøvevejledning og hent vejledningen

Eksempler på skriftlige prøver i fagene Grønlandsk, Dansk, Engelsk og Matematik  

Kontakt konsulent i Efterskoleforeningen Sine Eggert på se@efterskolerne.dk for evt. spørgsmål angående ordningen.

Baggrund:
Et samarbejde mellem Efterskoleforeningen og Uddannelsesstyrelsen/Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik under Grønlands Selvstyre (i det følgende kaldet Uddannelsesstyrelsen) giver mulighed for at efterskoler i Danmark kan tilbyde deres grønlandske elever at tage de grønlandske skriftlige afgangsprøver i fagene matematik, grønlandsk, dansk og engelsk.
Disse afgangsprøver gennemføres iht. ’Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 9. januar 2009 om den afsluttende evaluering i folkeskolen’. I Grønland tages folkeskolens afgangsprøver efter 10. klasse, hvilket svarer til en dansk 9. klasse.