Vejledningen indeholder forslag til procedurer samt ansvars- og rollefordeling i forhold til samarbejdet mellem kommunerne og efterskolerne med eleven i centrum i overgangene. Anbefalingen kan suppleres med lokale eller regionale samarbejdsaftaler, der kan omhandle præciseringer eller omfatte områder, der ikke er medtaget i nedenstående anbefaling

Vejledningen er bygget kronologisk op fra eleven tilmeldes en efterskole, over samarbejdet under elevens ophold på skolen og endelig overgangen fra efterskole til andre uddannelsestilbud. 

Indhold
1. Fra grundskole til efterskole:
     
a. Tilmeldingsprocedure til et efterskoleophold
     b. Overgang og tilmelding til en ordblinde- eller specialefterskole
2. Brobygning og introduktionsforløb
3. Vigtigste deadlines og proces for samarbejdet i Uddannelsesparatheds processen (UPV-processen)
4. Overgang fra efterskole til den Forberedende grunduddannelse (FGU) eller specialiserede tilbud, herunder STU
    -rolle og ansvarsfordeling
5. Information om elever fra efterskolen til KUI