Dannelse og Vejledning v./ Lene Tanggaard, cand.psych., ph.d., rektor og professor

Optagelse.dk og 21/22-årshjul v./ Bjarne Frandsen, Viby Efterskole og Anders Lundby, STIL UVM

Forældre som ressource v./ Bo Klindt Poulsen, lektor, VIA University College

Giver din vejledning mening v./ Inger-Lise Vanja Lund Petersen, lektor, Københavns Professionshøjskole

Samskabende vejledning v./ Marianne Tolstrup, lektor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Vejledning af grønlandske elever v./ Lis Brok-Jørgensen, Vejlederkonsulent, Efterskoleforeningen

Sådan kan trivsel og vejledning gå hånd i hånd v./ Mie Juul Ingerslev, Projektleder for ME&WE, Efterskoleforeningen og Sandra Hein, Vejleder og lærer, Levring Efterskole

Den svære samtale v./ Randi Boelskifte Skovhus, lektor, PhD, Via University College

Den forberedende grunduddannelse (FGU) v./ Anne Marie Nyborg, leder UU Sydfyn

Oplæg fra Børne- og Undervisningsministeriet

Helt ny vejleder? v./ Lis Brok-Jørgensen, Vejlederkonsulent, Efterskoleforeningen

EUD/EUX v./ Helene Rossing, Uddannelsesleder, Learnmark

Bæredygtig vejledning v./ Miriam Dimsits, Konsulent i karrierevejledning.

Deltag i udvikling af brobygning v./Karin Skjøth, Projektleder E2E, Efterskoleforeningen

Et kig i det almene gymnasium – STX v./ Jakob Thuelsen Dahl, rektor, Skanderborg Gymnasium

UG UG UG, sagde vejlederen v./ Kasper Hein og Lene Fogh, Børne- og Undervisningsministeriet (Kommer snarest)