Oprettelse af 10. klasse udbud inden 30. november 
Udbuddet skal oprettes hvert år, ellers kan I ikke vælges som efterskole i Optagelse.dk
Der udsendes brev til alle skoler om dette.
Hjælp kan hentes på Viden.stil.dk
 
Uddannelsesparathedsvurdering for 8., 9. og 10. klasse

Frister:
Senest   1. december 2021 for 8., 9. og 10. klasse
Senest   
3. juni 2022 kl. 23.59  for 9. og 10. klasse.
Senest 15. juni 2022 for 8. klasse

Oversigt over proces for UPV og karakterer maj-juni 2022

Rækkefølge for indtastning af UPV optagelse.dk
1. Først opdateres de praksisfaglige, personlige og sociale forudsætninger.
2. Så hentes karakterer (eller den faglige vurdering afkrydses for de prøvefri), og straks laver systemet en automatisk vurdering.
3. Så laver vejlederne en helhedsvurdering (et NEED to do for de ikke-parate og et NICE-to-do for de parate), dvs .bekræfter punkt 1 & 2
4. Samtidig med helhedsvurderingen kan du skrive kommentarer. IKKE FØR -hvis du gør det tidligere i processen slettes kommentarerne nemlig.


OBS
.
Elever, der skal starte på en udenlandsk uddannelse efter efterskoleopholdet, skal ikke have enUPV
Elever, som efter 9. klasse har retskrav på optagelse til en gymnasial uddannelse, skal have en UPV i 10. klasse.

Læs mere om UPV