Efterskolernes Danmarks Indsamling starter 1. december og kulminerer med det store tv-show på DR lørdag 1. februar 2020.

Tema
Temaet for indsamlingen 2020 er endnu ikke oplyst.

Sådan deltager du
Indsamlingen starter 1. december. For at deltage skal skolen uploade en video til youtube med tagget 'danmarksindsamling' og jeres skolenavn i beskrivelsen. Videoen kan fortælle "Vores skole deltager i Danmarks Indsamling", eller videoen kan vise, hvordan I samler ind. I kan også vælge at lave en video om årets tema. Når I har uploadet videoen, skulle den meget gerne dukke op på indsamlingssitet www.efterskolernesdanmarksindsamling.dk. Her får skolens video en sms-kode. Sms-koden kan I dele på Facebook og i nyhedsbreve og invitere skolens forældre og netværk til at bidrage til skolens indsamling via sms. Hver sms giver 20 kroner til skolens indsamling. Hvis jeres video ikke dukker op på indsamlings-sitet, så send en mail med videolinket til kommunikation@efterskoleforeningen.dk.

Derudover kan I lave mere traditionelle indsamlingsaktiviteter såsom arrangementer, brug af indsamlingsbøsser, markeder, events osv. Kun fantasien sætter grænserne. Husk at indberette de indsamlede beløb til Efterskoleforeningen.

Indsamlingstilladelse
Danmarks Indsamling er allerede opgivet på listen over anerkendte indsamlinger. Brug derfor nedenstående dokument, når I henvender jer til det lokale politi og spørger om lov til at samle ind på gader og torve.
Hent indsamlingstilladelse (pdf)

Indsamlingsbøsser
Hvide engangs-indsamlingsbøsser kan bestilles hos Multicenter Syd ved at skrive til Anders Madsen int@multicentersyd.dk, 5484 1614 / Mobil: 2364 5831.

Med bøsserne følger labels med Danmarks Indsamlings logo til at sætte på bøsserne inden brug.

Ved bestilling af bøsser oplyses: Skole, navn, adresse, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse samt antal bøsser. Bestillinger modtages fra november. Bøsserne fremsendes i december og derefter efter bestilling. Leveringstid i januar er op til 1 uge.

Der må IKKE foretages gade- og/eller husstandsindsamling.

Skolens indsamlinger sendes til Efterskoleforeningen
Når skolen samler penge ind ud over de beløb, der kommer ind via sms-stemmer, skal skolens ansvarlige kontaktperson (forstander, sekretær eller en lærer) sende en mail til Efterskoleforeningen moh@efterskolerne.dk og oplyse, hvor mange penge der foreløbig er samlet ind på skolen. Efterskoleforeningen opdaterer dagligt oplysningerne på indsamlingssitet. 

Ved indsamlingens afslutning sender Efterskoleforeningen en opkrævning til skolen på det samlede oplyste beløb. 
Efterskoleforeningen overrækker Danmarksindsamlingen en check med det samlede beløb fra alle landets efterskoler. De seneste år har et par efterskoleelever stået for at overrække checken ved DR's indsamlingsshow.

Tæller til skolens hjemmeside 
Alle skoler har mulighed for at sætte en "tæller" på skolens hjemmeside, som løbende viser, hvor meget skolen har samlet ind. Skolens tæller kan downloades på www.efterskolernesdanmarksindsamling.dk/skole.

Pressedækning af aktiviteter
Både Efterskoleforeningen, DR og Danmarks Indsamling arbejder for at sprede de gode indsamlingshistorier til pressen.
I kan kontakte Danmarks Indsamlings pressekoordinator Anna Rørbæk på: anna@rbkkommunikation / 26 21 03 26.

Kontakt til P4-regioner 
En DR-journalist giver efterskolerne dette råd: "Grib knoglen og kontakt den lokale P4-radio og fortæl om jeres indsamling. Man kommer meget lettere igennem til redaktionen på telefon end på mail." Det gælder også de øvrige lokale medier.

Dette råd er hermed givet videre sammen med en oversigt over alle regionale P4-redaktioner.

Efterskolerne på TV
Gense TV-indslag fra 2015, hvor efterskolernes overrækker check med det samlede beløb

Yderligere oplysninger
Se oplysninger om Danmarks Indsamling på www.danmarksindsamling.dk.

Kontakt
Maren Ottar Hessner: moh@efterskolerne.dk tlf.: 51 94 25 96.