Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 8. august 2022

Tilføjet: 15. juni 2022

Kontakt

Efterskole Villads Villadsen
S.M. Saxtorphsvej 1
Postboks 120
GL-3951 Qasigiannguit

 

Rakel Sandgreen, 00299 911 300 7 forstander@evv.gl

 

Besøg skolens hjemmeside

Tiltrædelse af stilling pr. den:  01. September  2022 eller næremere aftale

Der er plads til 80 elever på Efterskole Villads Villadsen og 3 personale i køkken, hvor blandt andet er kok og to medarbejder, en pedel samt en oldfrue.

Viceforstanderens Daglige opgaver er:

 • Indsamler og bearbejder for de kommende elever og koordinere de nye elever
 • Skemalægning og fordele eleverne til grupper
 • Koordinere køkkentjans samt fordele post eller informere andre meddelelser
 • Deltager til fællesmøder og weekendmøder
 • Følger op på elevens fravær og ved brud af Efterskolens regler
 • Ledelsesstilling fordeles med undervisningstimer md antal timer
 • Udarbejde prøveplaner, censorplaner, indberetning mv. I forb. med prøver.
 • Arbejdsfordeling og arbejdsrutiner og sikre arbejdsrutiner på køkken, pedel og oldfrue
 • Budget lægning i samarbejde med kontor samt forstander
 • Planlægning til næste skoleår med timefordeling, timeberegning, skemaer, fagfordeling og om struktur til medarbejder.
 • Er bindeled til forstander samt stedfortræder i tilfælde af forstanderens fravær
 • Deltager til årligt generalforsamling
 • Bestillinger af materialer
 • Koordinering af samarbejde med det myndighed og offentlige institutioner

Vi forventerat du er/har:

 • Et tæt samarbejde med ansatte personaler
 • Selvstændige
 • Imødekommende
 • En god forbillede
 • Opmuntrende person
 • har respekt til tiden
 • rollemodel for elever
 • Flexibel
 • Har erfaring om socialsamvær
 • Kan have samtale med elever ligeværdig
 • Pædagogisk erfaring
 • Læreruddannelse evt. Med ledelses kompetense

Løn og ansættelsforhold:
Løn og øvrige ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem IMAK og Efterskole Villads Villadsen. Yderligere information kan i få ved at kontakte forstander Rakel Sandgreen på tlf. nr. 00299 911 300 eller på mail forstander@evv.gl.

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når skolen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når skolen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattest fra Politiet.
Børneattesten kan evt. indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende fra lokalpolitiet.

Bolig og bohave flytning
Tiltrædelse fra ekstern by: Der vil stilles bolig uden møbler i samarbejde med INI A/S og der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler .

Ansøgning sendes til Efterskole Villads Villadsen´s email: forstander@evv.gl
Senest den 08. August 2022

I forbindelse med stillingen er du velkommen til henvende dig til forstander ved at ringe til 911300 eller mobil nr. 523130 Forstander Rakel Sandgreen