Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2021

Tilføjet: 13. september 2021

Kontakt

Busses Skole
Mosebuen 1
2820 Gentofte

 

Mikkel S. Nielsen, 39 53 02 32

 

www.busses.dk

VI SØGER DIG, SOM SER NYE MULIGHEDER, SOM VIL VÆRE EN DEL AF FRISKOLEVERDENEN OG ET STÆRKT SKOLEFÆLLESSKAB PÅ BUSSES SKOLE

Busses Skole i Gentofte søger dansk- og klasselærer med primær tilknytning til 1.-5. klasse. Vi er en 104 år gammel friskole med 310 elever, med fokus på traditioner og kreativitet samtidig med, at vi tør tænke nyt. På Busses Skole lever vi efter værdien: et godt sted at lære – et godt sted at være!

FÆLLESSKABETS SKOLE
På Busses Skole vil man opleve at have engagerede kollegaer i et arbejdsfællesskab, hvor en positiv, rummelig og inkluderende omgangsform præger hverdagen– både i undervisningen og på lærerværelset. Vi tilstræber varierende undervisningsformer, der åbner døren for elevers begejstring for fag og læring. Busses Skole er et sted, hvor børn og voksne arbejder og lærer sammen; for vi VIL hinanden. Her mødes du af morgensang, mangfoldighed og et liv af børn og unge i bevægelse, også når der er undervisning. Vi holder af hverdagen og den daglige undervisning - ligesom vi holder af at tage på lejrskole, lave emneuger, teateruger og alt det andet, der skaber en skole i bevægelse.

Vi står for åbenhed, transparens og ærlighed. På Busses Skole er der plads til at turde tænke stort sammen, vi mener nemlig, at vores indbyrdes samarbejde er helt afgørende for, at vi lykkes sammen.

STILLINGEN
Du vil primært blive en del af skolens indskoling (1.-5.kl.) som dansk- og klasselærer i 3. klasse. Desuden vil du skulle undervise i kristendom og historie primært i indskolingen samt madkundskab 5+6 klasse. Dine øvrige faglige kompetencer kan blive bragt i spil som det passer med skolens fagfordeling.

Vi søger en dansk- og klasselærer der:

  • er en dygtig klasserumsleder.
  • er optaget af faget dansk, dygtig til at formidle faget og evner at kunne tænke ud af boksen og skabe motiverende, engagerende og levende undervisning.
  • vægter et godt arbejdsmiljø med fokus på teamsamarbejde med kollegaer samt et konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde med børn, forældre og ledelse.
  • bidrager til skolens pædagogiske ambitioner og visioner.
  • går systematisk til de mange forskelligartede opgaver.
  • har relevant professionsuddannelse (læreruddannet) og besidder andre linjefagskompetencer,

 

VÆRD AT VIDE OM BUSSES SKOLE
På Busses Skole har vi ét spor fra Begynderklasse til 6. kl. og to spor fra 7.-9. kl. Som friskole vægter vi praktiske og musiske elementer i vores fagrække. Derudover følger vi Fælles Mål og fører eleverne til afgangseksamen. Vi har et godt, tæt og tillidsfuldt samarbejde med skolens forældre og bestyrelsen.

Skolen er beliggende ca. 5 minutters gang fra Vangede Station i Gentofte Kommune, tæt ved Nymosen og GVI’s store fodboldbaner, som ofte bliver brugt. Vi har gode musikalske faciliteter og en Musikkreds tilknyttet skolen med ca. 140 tilmeldte børn.

ANSÆTTELSESVILKÅR, LØN, ANSØGNINGSFRIST OG SAMTALER,
Busses Skole har en holdningsmæssig rummelighed og vi opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge stillingen - uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, handicap, religion eller alder.

Stillingen er en fuldtidsstilling til besættelse pr. 01.12.2021. Ansættelse sker efter gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Ansøgninger modtages elektronisk til viceskoleleder, Carina Kaltoft, på ck@busses.dk mærk ”DANSK- OG KLASSELÆRER” i overskriften. Ansøgningsfrist fredag d. 15. oktober kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler vil blive afholdt i starten af uge 43.

HVIS DU OVERVEJER AT SØGE STILLINGEN
Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte skoleleder Mikkel S. Nielsen på tlf; 39 53 02 32. Du er velkommen til en kort rundvisning. Kontakt os for at aftale nærmere.

Yderligere information om skolen kan findes på www.busses.dk

De bedste efterårshilsner,
Ledelsesteamet og alle de andre på Busses Skole
– for vi holder af hverdagen