Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 31. juli 2023

Tilføjet: 16. maj 2023

Kontakt

Efterskoleforeningen
Farvergade 27H, 2
1463 København K

 

Pia Bolander Olsen, 2970 4214 / job@juridisk-rekruttering.dk

 

Besøg foreningens hjemmeside

 

Har du dertil et solidt fagligt fundament og interesse for fortolkning af love og regler generelt?

Så har Efterskolerne lige nu et spændende og alsidigt job i et uformelt miljø med fleksible arbejdsvilkår i hjertet af København.

Bliv en del af vores dygtige rådgivningsteam, og vær med til at skabe gode vilkår for skoleformens udvikling og derigennem bidrage til at danne og uddanne Danmarks unge.

PBO søger på vegne af Efterskolerne en kompetent jurist til rådgivning om en bred vifte af ansættelsesretlige spørgsmål


Om jobbet
Du bliver en del af vores dygtige rådgivningsteam på fire medarbejdere, som rådgiver skolerne om ansættelsesret og skoledrift i bred forstand.

Vi søger en kollega, der kan yde kompetent og konkret rådgivning om en bred vifte af ansættelsesretlige spørgsmål, og som også kan lide at fordybe sig i andre lovområder.

Ideelt set har du mindst 3-5 års erfaring med ansættelsesret, og du er en dygtig formidler i både skrift og tale.

Rådgivningen består for en stor dels vedkommende i rådgivning af både skoleledere og sekretærer. Det er vigtigt, at du har indsigt i og forståelse for både ledelsesmæssige og administrative spørgsmål ift. løn og ansættelse.

Vi forventer, at du står på et solidt fagligt fundament og har interesse for fortolkning af love og regler generelt. Afhængigt af dine interesser og kompetencer er der også mulighed for at bidrage til husets øvrige udviklings- og politiske opgaver.

Vi tilbyder et alsidigt job i et uformelt miljø med fleksible arbejdsvilkår i hjertet af København.

Du vil få mange samarbejdsrelationer, både internt og eksternt, men skal også kunne arbejde selvstændigt i vidt omfang.

Der vil være en vis rejseaktivitet i forbindelse med foreningens kurser, konferencer og besøg på skolerne.

Dine opgaver:

 • Yde telefonisk og skriftlig rådgivning til skolerne i ansættelsesretlige forhold og efterskoleloven, herunder overenskomstfortolkning og løn, ansættelse, afskedigelse, arbejdstid, sygdom, barsel, mv. samt tilskudsregler, aftaleret, forældreansvarsloven, mv.
 • Udarbejde høringssvar og fortolke ny lovgivning om bl.a. GDPR og tilsynsregler, mv.
 • Skrive nyhedsbreve og artikler om juridiske forhold på skolerne.
 • Bidrage til udvikling af foreningens rådgivning og kommunikation om ansættelsesret, mv.
 • Arrangere og undervise på foreningens kurser og netværksarrangementer.
 • Bidrage til foreningens politiske arbejde på eksisterende og nye lovgivningsområder.
 • Være bisidder for skolerne i forhandling om afskedigelsessager.

Om dig
Vi forventer, at du:

 • Har en relevant uddannelsesbaggrund på kandidatniveau, som f.eks. cand.jur. eller cand.merc.jur.
 • Har minimum tre til fem års erfaring på det ansættelsesretlige område.
 • Har interesse for frie skoler.
 • Er god til at samarbejde.
 • Er udviklingsorienteret.
 • Har fokus på resultater og kan afslutte opgaver.
 • Værdsætter personlig og faglig udvikling.

Efterskolerne tilbyder
Det vil du møde:

 • En værdibåren organisation med et stærkt formål om at bidrage til at danne og uddanne Danmarks unge.
 • Et job med mange samarbejdsrelationer, hvor du bliver værdsat som rådgiver.
 • Gode muligheder for efteruddannelse og faglig udvikling.
 • Fleksible arbejdsvilkår med mulighed for hjemmearbejde.
 • En rummelig arbejdsplads med god frokostordning i hjertet af København.

Løn aftales med udgangspunkt i Efterskolernes lokale overenskomst, husaftalen, som er baseret på statens overenskomst.

Om Efterskolerne
Efterskolerne er forening for de 241 efterskoler i Danmark. Vi er både en interesseorganisation og en medlemsorganisation med et bredt forankret bagland. Vi repræsenterer skolernes interesser over for beslutningstagere og myndigheder og yder rådgivning til skolerne om skoledrift og pædagogisk udvikling. Ledelsen af foreningen varetages af en bestyrelse, som vælges blandt skolernes medarbejdere og frivillige bestyrelser på vores årlige generalforsamling. Sekretariatet er beliggende på Vartov i indre København og beskæftiger ca. 21 medarbejdere.

Danmarks efterskoler er frie kostskoler, som arbejder med udgangspunkt i eget værdigrundlag. Det er vigtigt for os, at medarbejderne i foreningen grundlæggende har forståelse for og sympati for denne frihed og skolernes samfundsmæssige rolle. Vi arbejder for at skabe gode vilkår for skoleformens udvikling og derigennem bidrage til at danne og uddanne Danmarks unge.

Praktisk info
Ansøgningsfrist: 
Vi ser meget gerne, at du kan starte den 1. august 2023, men vi venter gerne på den rette kandidat.

Stillingsopslaget tages ned, når den rette kandidat er fundet.

Samtaler afholdes løbende og efter henvisning af PBO Juridisk Rekruttering.

For sparring om rollen, forventningsafstemning og henvisning til uformel dialog:

Kontakt Pia Bolander Olsen eller Team-PBO fra PBO Juridisk Rekruttering på:
+45 2970 4214
job@juridisk-rekruttering.dk

Har du konkrete spørgsmål til stillingen og brug for at høre nærmere om jobbet, tager Efterskolerne gerne en uformel og fortrolig samtale.

Henvisning og ansøgning skal ske via PBO Juridisk Rekruttering.