Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 15. maj 2022

Tilføjet: 26. april 2022

Adresse

Flakkebjerg Efterskole

Slagelsevej 13

Flakkebjerg

4200 Slagelse

Kontakt

Jan Coermann, 30 63 54 44 / jc@fepost.dk 

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Du er struktureret teamplayer
Du kan lede og skabe motivation i klassen
Du er et rummeligt og dedikeret efterskolemenneske
Du har en stærk samfunds- og danskfaglig profil
Du er hjemme i den projektorienterede undervisningsform
Du kan udvikle Global-linjen i overensstemmelse med skolens værdier
Du er optaget af dannelse og uddannelse af fremtidens medborgere
Du er måske vores kommende lærer på Global?


Faglige kvalifikationer

Vores nye lærer på Global skal være faglig velfunderet i dansk og brænde for globale perspektiver indenfor politik, kultur og miljø. Det er en fordel at være velforankret i internationale netværk inden for aktivisme eller NGO. Da en del af undervisningen foregår på engelsk skal du tale sproget flydende. En vigtig del af globalundervisningen er kulturmødet, så du skal kunne sætte sådanne møder op i hverdagen og sammen med din linjemakker arrangere en studierejse i Europa, hvor eleverne møder aktive unge fra forskellige miljøer.
Kan du også spille klaver til fællessang er det dejligt. 

Derudover forventes det, at vores nye kollega:

  • Er hjemme i den projektorienterede undervisningsform hvor nysgerrighed står over kontrol og strukturen skal findes i tilsyneladende kaos.
  • Kan arbejde digitalt og tværfagligt med innovative læreprocesser.
  • Er en dygtig formidler af sit stof og kan gå i åben og præcis dialog med elever, forældre, kolleger og samarbejdspartnere.
  • Kan arbejde reflekteret med forskellige lærerroller, fra docent til vejleder.
  • Er en dygtig pædagog, der kan rumme bredden i vores elevgruppe og gribe den enkelte elev, der hvor han/hun er.

Personlige kvalifikationer

Først og fremmest skal du være en teamplayer, som kan tænke og handle i fællesskab.

Derudover forventes det, at vores nye kollega:

  • Har lyst og mulighed for at gå 100% ind i efterskolelærerlivet, med skæve arbejdstider og høj forandringshastighed.
  • Kan bakke op om skolens værdier, hvor dialog, medansvar, social forståelse og bæredygtighed er nøgleord.
  • Har et moderne og rummeligt menneskesyn og kan møde unge med varme og anerkendelse.
  • Er en velorienteret og iderig person, som kan bidrage til nye veje for en skole i konstant udvikling.

Efterskolen

Skolen har 30 medarbejdere, 24 lærere, 2 pedeller og et stærkt lederteam og sekretær. Skolens øverste ledelse er skolekredsens bestyrelse. Lærerne er organiseret i 3 team: Det kulturelle, det samfundsfaglige og det naturvidenskabelige. Flakkebjerg Efterskoleår tilbyder undervisning og samvær for elever i 9. og 10. klasse indenfor 7 projektlinjer: Art, Performance, Global, Media, Adventuresport og Science for 10. klasse og Explorer for 9. klasse. Fælles for alle linjer er, at de arbejder projektorienteret med den verden, eleverne bliver medborgere i. Fra august 2023 erstattes Folkeskolens Afgangsprøve i 10. klasse helt af Flakkebjerg Efterskoles Afgangsprojekt.

Skolen har 172 elever, er velrenommeret og har en sund økonomi. Ledelsesmæssigt er skolen kendetegnet ved en progressiv og værdibaseret ledelsesform. Tæt samspil og dialog mellem medarbejdere er i højsædet. Skolens værdigrundlag gennemsyrer undervisning og samvær på alle niveauer og danner grundlag for skolens fortsatte udvikling. Værdigrundlaget kan læses på
hjemmesiden.


Flakkebjerg Efterskole tilbyder

Et spændende og udfordrende job på en veldrevet og værdibåret skole i udvikling, med gode muligheder for selv at præge og udvikle jobbet. Der er en varm og imødekommende kultur på skolen, og man møder et højt engagement hos både medarbejdere, elever og bestyrelse.
Ansættelsesgraden er som udgangspunkt 80% af en fuldtidsstilling. Løn efter overenskomst mellem LC og Finansministeriet. Se evt på Frie Skolers Læreres hjemmeside for tørre tal.
Uddybende spørgsmål om stillingen besvares meget gerne. Kontakt venligst forstander Jan Coermann på 30 63 54 44 eller jc@fepost.dk

Ansøgning og CV
Ansøgning og CV sendes elektronisk jc@fepost.dk med ”Global” i emnefeltet senest den 15.5.2022. Ansættelsessamtaler vil finde sted torsdag d. 19. maj. Ansættelse pr 1. august 2022.