Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 25. september 2020

Tilføjet: 17. august 2020

Kontakt

Frederiksberg Friskole
Dronningensvej 3
2000 Frederiksberg

Louise Haslund-Christensen, 61 31 85 88
Eva Hjorth, 60 62 76 80 

Vi er en lille, velfungerende friskole midt i byen med 176 børn til og med 7. klasse og 20 ansatte.

Skolen er baseret på de Grundtvig-Koldske livsanskuelser og skoletanker. Det betyder blandt andet, at vi begynder hver dag med morgensang og fadervor. Vi tager hensyn til børnenes forskellighed, men det er livet, ikke kun barnet, der er i centrum. Respekt og tryghed er blandt vores kerneværdier.

Alle fag betragtes som ligeværdige. Musik, billedkunst, bevægelse og teater har en fremtrædende plads i hele skoleforløbet. “Det levende ord” har afgørende betydning. Det kommer til udtryk i fortælletimerne, hvor stoffet bliver formidlet gennem lærernes mundtlige fortælling, men findes også i samtalen og i fællessangen. Der er integreret SFO på skolen og en forening for musik og billedkunst, hvor de fleste af skolens børn deltager.

Vi lægger vægt på et godt forældresamarbejde og det forpligtende fællesskab. Bestyrelsen indgår i en tæt dialog med ledelsen.

Du skal:

  • have mod til at holde fast i friskoletanken med afsæt i det Grundtvig-Koldske værdisæt
  • være handlekraftig og nytænkende med respekt for skolens værdier og traditioner
  • være et tydeligt, diplomatisk menneske med integritet, der både har overblik og blik for det mindste
  • have skoleerfaring – gerne ledererfaring og gerne fra friskolen.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC.
Tiltrædelse gerne 1. januar. Samtaler forventes afviklet i uge 41. Ansøgningen sendes til frederiksbergfriskole@mail.dk senest den 25. september 2020.

Du kan læse mere om skolen på https://frederiksbergfriskole.skoleporten.dk/sp.
Yderligere information kan fås hos bestyrelsesforperson Louise Haslund-Christensen tlf. 61318588 eller næstforperson Eva Hjorth tlf. 60627680.