Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 1. juli 2022

Tilføjet: 22. juni 2022

Kontakt

Herlufsholm Skole og Gods
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved

 

Susanne Geisler, 55 75 35 00

 

Besøg skolens hjemmeside

Vi søger 2 erfarne og analytisk kompetente pædagogiske medarbejdere til kostskolen. Er det dig?

Herlufsholm kostskole søger pr. 1. august 2022 eller snarest derefter 2 kostskolepædagoger.
Kostskolen har gennem en årrække haft fokus på elevtrivsel, men vil i den nærmeste fremtid øge indsatsen yderligere, da vi ønsker at sikre gode, trygge rammer og nødvendige kulturforandringer for at skabe en omsorgsfuld hverdag for alle elever på skolen. Den primære ressourceperson for kostelever er sovesalslæreren på den enkelte gård.

Herlufsholm Skole tager imod dag- og kostelever fra både ind- og udland. Vi har unge fra 6. klasse til 3.g og tilbyder i gymnasiet 9 studieretninger og IB. På Herlufsholm ønsker vi at skabe et internationalt og inspirerende studiemiljø baseret på høj faglighed og gensidig respekt – både mellem kolleger og mellem lærere og elever. Det er vores mål, at eleverne ikke kun opnår faktuel viden inden for de forskellige fag, men at de også udvikler en forståelse for fagenes principper og metoder samt en evne til at anvende disse til ny læring. Vi engagerer os i internationale initiativer og er som den eneste skole i Skandinavien medlem af Round Square. Vi tilbyder ligeledes vores elever deltagelse i The Award-programmet og har et rigt aktivitetsprogram for eleverne ved siden af undervisningen.

Opgaver
I arbejdet indgår blandt andet følgende opgaver:

 • Medvirke til at skabe et trygt og rummeligt miljø med omsorg for den enkelte elev
 • Assistere sovesalslærere med elevgårdens rutiner og daglig kontakt med kostelever
 • Tilstedeværelse på kostskolen og rådighedspligt i henhold til fastlagt vagtplan
 • Vagt- og inspektionsturnus i weekender og helligdage
 • Indgå i dialoger, hvor kostelevernes trivsel og gårdens elevkultur i fokus
 • Indgå i læringsfællesskaber med henblik på supervision og udvikling af pædagogiske kompetencer, hvor forandringsprocesser vil være i fokus

Profil
Vi søger en medarbejder med indsigt i nutidens ungdomskultur med relevant uddannelsesmæssig baggrund. Desuden er kendskab til uddannelsestilbud i grundskole og ungdomsuddannelser en forudsætning. Vi forventer, at du er stærk i det relationelle samspil med unge mennesker, samt er tydelig i kommunikation og trives i en travl og varieret arbejdsdag.
Vores nye kostskolepædagoger vil indgå i et team af medarbejdere på kostskolen.
Arbejdet som kostskolepædagog kræver en ansvarlig, tolerant og myndig voksen, der i sit daglige virke formår at integrere skolens værdisæt og fælles retningslinjer på kostskolen.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er fuldtid. Stillingen aflønnes efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist
Ansøg stillingen via jobindex.dk senest den 1. juli.
Der vil løbende blive afholdt samtaler.

Yderligere information
Læs mere om Herlufsholm på www.herlufsholm.dk
For yderligere information kontakt venligst kostskoleleder Susanne Geisler på tlf. 55753500.
Læs om Herlufsholms behandling af personoplysninger ved jobsøgning her.

Herlufsholm Skole og Gods
HR-afdelingen
Herlufsholm Allé 170
4700 Næstved

 

Kerneområdet for stiftelsen Herlufsholm Skole og Gods er skolevirksomheden. Skolen har 600 elever, heraf ca. 300 kostelever, og i alt 175 medarbejdere, heraf halvdelen tilknyttet undervisningen. Godset omfatter 1.050 ha skov- og landbrug med tilhørende boliger og driftsbygninger. Herlufsholm Kirke og Kirkegård hører under stiftelsen, men betjener sognet. Læs mere på www.herlufsholm.dk.

 

 • 600 elever
 • 6. klasse til 3.g
 • Grundskole, STX og IB
 • 175 ansatte
 • Bæredygtig drift og undervisning
 • Stolte traditioner
 • 11 døgns skolerytme
 • Høj faglighed
 • Dag- og kostskole
 • Rigt aktivitetsprogram