Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 20. september 2021

Tilføjet: 26. august 2021

Adresse

Høng Efterskole

Tranevej 15

4270 Høng

Kontakt

Thorkild Specht, 42 50 05 18

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Vi søger en lærer som…

 • kan undervise i følgende fag:
  dansk, engelsk og linjefaget Art & Design.
 • kan byde ind med andre spændende vinkler til efterskolelivet.
 • har et positivt livssyn.
 • har en anerkendende tilgang i arbejdet med unge mennesker.
 • ser sig selv som en holdspiller med fokus på team- og relationsarbejdet.
 • evt. har efterskoleerfaring.
 • kan indgå i alle de for efterskolelivet forbundne opgaver, herunder aften- og weekendvagter og kontaktlærer.
 • Det vil være et plus, hvis du spiller et instrument.

Vi tilbyder…

 • en 100% stilling på en mindre arbejdsplads.
 • mulighed for personlig udvikling og efteruddannelse.
 • engagerede og dygtige kollegaer.
 • indflydelse og stor fleksibilitet i hverdagen.
 • en sjov og social arbejdsplads med mange forskellige mennesker

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation.
Ansøgning sendes til forstander Thorkild Specht på ansoegning@hoengefterskole.dk.

Ansøgningsfrist er mandag den 20. september 2021. Der vil blive afholdt samtaler i uge 38/39.

Yderligere oplysninger samt evt. aftale om rundvisning kan ske ved henvendelse til forstander Thorkild Specht på 42500518.

Høng Efterskole - Tranevej 15 - 4270 Høng - www.hoengefterskole.dk