Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 20. september 2019

Tilføjet: 29. maj 2019

Kontakt

Holbæk Lilleskole
Stenhusvej 22A
4300 Holbæk
lilleskole@hls.dk

Calle Nørvig, 5945 0045

Vi søger en klasselærer til vores indskoling:
dansk, matematik, idræt (gerne svømning) og natur/teknik.

Holbæk Lilleskole er en af landets ca. 55 lilleskoler. Vi lægger vægt på pædagogisk nysgerrighed og udvikling. Skolen har ca. 300 elever i ét spor fra 0. til 7. klasse, og to spor fra 8. til 10. klasse. Vi har en skøn beliggenhed og gode udefaciliteter med plads til udeundervisning og bevægelse, bl.a. 4 nye shelters.

For at blive ansat hos os, er det vigtigt at du:

  • Vægter demokrati, dannelse og fællesskab højt i din undervisning.
  • Ønsker at indgå i et udbygget og tæt teamsamarbejde med både lærere og pædagoger.
  • Er dygtig, kreativ og udviklingsorienteret.
  • Arbejder med elevinddragelse.
  • Kan deltage i skolens lejrskoleaktiviteter.

Vi tilbyder:

  • en velfungerende skole med høj søgning og god forældreopbakning
  • et godt arbejdsklima med teamsamarbejdet som omdrejningspunkt
  • en velorganiseret undervisning i fleksible rammer
  • gode muligheder for din professionelle, faglige udvikling
  • høj grad af selvstændighed i planlægning af undervisningen

Ansættelsen er en varig fuldtidslærerstilling med tiltrædelse 1. november 2019.
Yderligere oplysninger om skolen på vores hjemmeside www.hls.dk og på tlf. 59 45 00 45 hos skoleleder Calle Nørvig.
Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Skriftlig ansøgning sendes elektronisk til lilleskole@hls.dk, mærket: ”Lærerstilling”
Den skal være os i hænde senest fredag d. 20. september 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 39.