Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 14. november 2019

Tilføjet: 25. oktober 2019

Adresse

Karise Efterskole

Rønne Alle 7

4653 Karise

Kontakt

Finn Løbner-Olesen, 46 37 03 53 / 60 80 12 61
Jørgen Schrøder, 29 61 27 99

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Ser du dig selv som en person, der;

  • Kan sprede din egen glæde ved, motivation for og engagement i skoleformen til alle, du samarbejder med og i øvrigt møder på din vej?
  • Prioriterer, at vi alle føler, vi kan og dur?
  • Fra vores midte kan sætte trit og retning uden at alle skal gå i takt?
  • Respekterer og i det daglige understøtter et psykisk miljø, hvor alle er lige forskellige, og alle er én af vores egne?

Vi lægger i øvrigt vægt på, at du;

  • Har en relevant pædagogisk uddannelse og kendskab til og erfaringer med det specialpædagogiske efterskolemiljø
  • Har ledelseserfaring på området, helst som viceforstander eller forstander og gerne også en lederuddannelse
  • Har det nødvendige overblik over økonomiens store betydning for vores mulighed for at fastholde skolen som en attraktiv arbejdsplads og for at videreudvikle et levende pædagogisk miljø
  • I dialogen med os hver især og med fællesskabet udviser åbenhed, nærvær, medinddragelse og tillid
  • Har og arbejder på at få et godt eksternt netværk og solide relationer til alle interessenter på området, så skolen overalt også ved din indsats kendes som troværdig, attraktiv og robust
  • Midt i et godt team-work med skolens øvrige ledelse samt administration ser forstanderens overordnede ansvar i øjnene

På vores specialefterskole, verdens bedste synes vi selv, har alle elever, pt. 82, særlige læringsforudsætninger bl.a. udviklingshæmning og autisme. I et tæt samarbejde med specialskoler, kommuner, forældre o.a. tilrettelægger skolens ca. 40 medarbejdere et læringsmiljø, der søger at udfordre eleverne i en oplevelsesorienteret undervisning. I små og store fællesskaber ønsker vi at skabe en engagerende ungdomskultur, så vi i alt lykkes med at være en efterskole, hvor de første skridt ud i voksenlivet kan tages med perspektiv for den enkeltes fremtid.

Ansøgningsfrist er torsdag d. 14/11 kl. 12.00

Ansøgning stiles til Efterskolens bestyrelse og sendes til gb@kaef.dk

Første samtalerunde er fredag d. 22/11 fra formiddagen.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. Karise Efterskole kan stille tjenestebolig til rådighed.

Yderligere oplysninger: Kontakt vores bestyrelsesformand Finn Løbner-Olesen, tlf. 46 37 03 53 / 60 80 12 61 eller vores viceforstander Jørgen Schrøder, tlf. 29 61 27 99, som kan aftale rundvisning med dig.

Karise Efterskole
Rønne Alle 7
4653 Karise


www.kariseefterskole.dk