Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 17. januar 2022

Tilføjet: 14. december 2021

Kontakt

Liselund Højskole
Slotsalleen 44
4200 Slagelse

 

Andreas Kamm, 20 46 74 56
Morten Dyssel, 60 19 00 28

 

www.liselund.dk

Liselund Højskole er en nystartet seniorhøjskole, hvis profil er eksistens- og livsfilosofi med et kursusindhold, der henter emner fra filosofi og idéhistorie, kristendom og andre religioner, historie, politik og samfundskundskab, litteratur og kunst. Vi ser musisk og kunstnerisk udfoldelse som en vigtig forudsætning for at etablere åbne og meningsfulde fællesskaber.

Vores forventninger til dig:

 • du har en bred viden om den danske højskoletradition og dens særlige livsform og pædagogik
 • du har ledererfaring – og lyst til at lede
 • du er selvstændig og hviler i dig selv
 • du trives med en varieret hverdag, hvor store og små udfordringer opstår
 • du er beslutsom og pragmatisk – kan få ting til at ske
 • du har indsigt i højskolernes lovgrundlag samt sans for økonomi og skoledrift
 • du kan bidrage med visioner og strategier for højskolens udvikling
 • du har gode samarbejdsevner og kan skabe et godt arbejdsfællesskab mellem ansatte, frivillige, bestyrelse og skolekreds
 • du kan identificere dig med Liselund Højskoles menneskesyn
 • du er opmærksom på – og interesseret i – senioralderens særlige forventninger og behov
 • du kan repræsentere Liselund Højskole udadtil, og du vil være med til at gøre højskolen synlig både lokalt og de landsdækkende platforme
 • du er indstillet på at bo i forstanderboligen

Der er udarbejdet en job- og personprofil i forbindelse med stillingsopslaget, den kan hentes på vores hjemmeside: www.liselund.dk/ledige-job

Ansøgning
Ansøgningsfrist mandag den 17. januar 2022.
Ansøgning skal sendes pr. mail til: job@liselund.dk

Det er forventningen, at der kan gennemføres ansættelsessamtaler inden udgangen af januar måned, og ansøgere må påregne en ekstern ledervurdering, inden endelig beslutning træffes.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til bestyrelsesformand Andreas Kamm, tlf. 20467456, eller forstander Morten Dyssel, tlf. 60190028.

Liselund Højskole, Slotsalleen 44, 4200 Slagelse, Tlf. 585 23120.