Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 4. oktober 2021

Tilføjet: 1. september 2021

Adresse

Osted Efterskole

Assendløsevejen 1

Osted

4320 Lejre

Kontakt

Per Krøis Kjærsgaard, 29 27 25 59 

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Efter 20 år på skolen som lærer og leder har vores dygtige afdelingsleder lyst til at prøve kræfter med andre opgaver. 

Derfor søger vi pr. 1. december 2021 en afdelingsleder til friskolen

  • Har du lyst til at være med til at udvikle og fastholde en 100 år gammel grundtvig/koldsk friskole?
  • Har du lyst til at blive en del af et stærkt og velfungerende ledelsesteam?
  • Kan du begejstre og engagere elever, forældre og medarbejdere?
  • Synes du, at arbejdet med børn og unge er det mest meningsfulde job i verden?
  • så har vi et fantastisk job til dig med tiltrædelse 1. december 2021.

Om dig
Vi forestiller os, at du har ledelseserfaring fra en fri grundskole eller en efterskole, men det er ikke et krav. Du er både empatisk og anerkendende i din tilgang til andre mennesker, men også tydelig og konsistent. Du er et godt forbillede for medarbejderne og en struktureret, stabil og selvstændig person, fyldt med ideer og lyst til at præge og udvikle skolens arbejde med faglighed, dannelse og fællesskab.
Du finder værdi i at stå i spidsen for en skolehverdag med undervisning, fortælling, fordybelse og leg, samtidig med at du brænder for ”anderledes” undervisning i fx emneuger, linjefag, temadage og lejrskoler.
Du har gode ideer til, hvordan man kan sikre og udvikle en høj kvalitet i både den boglige og den kreative undervisning, samtidig med, at man bevarer respekt for traditionerne, friheden og det ustyrlige. Du har sans for planlægning og struktur, og du kan bevare overblikket i en spændende og varieret hverdag. Du er en god kommunikator, der, både i skrift og tale, kan formidle ideer, aktiviteter og pædagogiske tanker til elever, forældre og medarbejdere.
Du kan knytte an til det grundtvig/koldske skole- og menneskesyn, som du skal være bærer af i dagligdagen på en værdibåret friskole med et stærkt og godt forældresamarbejde.

Om stillingen
Afdelingslederen varetager den daglige ledelse af friskolen fsv. angår personaleledelse, forældresamarbejde og elevkontakt. I samarbejde med skolens forstander er afdelingslederen med til at skabe de bedst mulige rammer for elevernes trivsel og udvikling og for et godt, udviklende arbejdsmiljø for skolens medarbejdere.

Friskolens afdelingsleder indgår sammen med de øvrige afdelingsledere, forstanderen og administrationschefen i et stærkt og godt ledelsesteam, hvor der er mulighed for sparring, dialog og udvikling.


Om os
Osted Fri- og Efterskole er en grundtvig/koldsk kombineret skole bestående af Osted Efterskole med 130 elever, Børnehaven Fristedet med 50 børn og Osted Friskole med 215 elever. Til friskolen hører en SFO/klub. Alle tre afdelinger har særdeles god søgning og fyldte ventelister.
Skolen prioriterer en høj faglighed i boglige såvel som praktisk/musisk/kreative fag. Skolen har til huse i rummelige og veludstyrede lokaler, har unikke udenomsarealer med egen skov, sø og et ”NaturVærk”, hvor friluftsliv og udeskole har optimale betingelser.


Praktisk

Du kan læse mere om os på www.ofe.dk eller på Facebook. Skolens forstander Per Krøis Kjærsgaard
kan kontaktes på 2927 2559 for yderligere oplysninger eller for aftale om rundvisning.

Ansøgninger skal fremsendes elektronisk til job@ofe.dk, senest mandag den 4. oktober kl. 12. Vedlæg relevante bilag som eksamenspapirer, anbefalinger og udtalelser fra tidligere jobs.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler m.v. af 16. april 2019