Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 15. juni 2019

Tilføjet: 29. maj 2019

Kontakt

Sjællandske Region
Regionsudvalget under Efterskoleforeningen

Tine Engell Kjøller: tk@waldemarsbo.dk
Ulrik Goos Iversen: ugi@efterskoleforeningen.dk

Vil du være integrationskoordinator for efterskolerne i Sjællandske Region?

Hensigten er at enten frikøbe en person med tilknytning til en efterskole i regionen, for hvad der svarer til 1/4 af en fuldtidsstilling, eller ansætte en person uden forudgående tilknytning til en efterskole.

Det sjællandske regionsfællesskab består af 54 efterskoler fordelt på Sjælland og Øerne. Som i resten af landet, har vi i de senere år oplevet en øget søgning til skoleformen. Men som i resten af landet, er der særligt én gruppe i befolkningen vi ikke når i samme grad som resten, nemlig familier, hvor forældrene er født uden for Danmark. Det er et stort problem, fordi efterskolerne ellers har et stort potentiale i forhold til integration. Vi ønsker derfor at begynde en fokuseret 3-årig indsats på at få flere elever fra indvandrerfamilier til at søge vore efterskoler.

Integrationskoordinatorens vigtigste opgave er, at rekruttere indvandrer- og flygtningeunge til efterskolerne i Sjællandske Region.
Koordinatoren har ansvaret for det personligt opsøgende og oplysende arbejde i udvalgte kommuner, vejledningscentre, grundskoler, sprogcentre, boligområder, foreninger og andre steder, som har kontakt til målgruppen eller hvor målgruppen er.

I samarbejde med og som koordinator for et udvalg/netværk under Sjællanske Region skal integrationskoordinatoren desuden hjælpe efterskolerne med at holde fokus på temaet flere indvandrere og kvalificering af integrationsarbejdet ved f.eks. at skabe overblik over, hvilke muligheder og tilbud skolerne i regionen har til målgruppen og skabe rammerne for kompetenceudvikling og erfaringsudveksling blandt medarbejderne på skolerne.

Ansøgning til stillingen udformes som en kort beskrivelse af hvad du – med den tid der stilles til rådighed - anser for at være de væsentligste fokusområder, såfremt andelen af indvandrer- eller flygtningeunge skal stige mærkbart på regionens efterskoler. Herefter uddyber du, hvordan du vil gribe arbejdet an, med at indfri målene på de prioriterede fokusområder.

Vi vurderer løbende indkomne ansøgninger, hvorfor der ikke er nogen egentlig ansøgningsfrist. Vi ønsker at kunne ansætte vores nye integrationskoordinator med virkning for det kommende skoleår/ pr. 1. august 2019.

Ansættelsen sker under regionsudvalget og ansøgningen med CV sendes som samlet pdf til både

Tine Engell Kjøller: tk@waldemarsbo.dk

Ulrik Goos Iversen: ugi@efterskoleforeningen.dk