Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 25. maj 2021

Tilføjet: 29. april 2021

Kontakt

Skolen for Livet
Klostervej 26
4780 Stege

 

Kaspar Jørgensen, post@skolenforlivet.nu / 52 65 67 54

 

www.skolenforlivet.nu

 

 

Hovedfagene skal kombineres med enten engelsk eller musik.
Derudover er vi åbne over for hvilke fag, du ellers kan byde ind med.

Vi søger dig, der:

  • Er en god klasserumsleder, der byder ind med en stor faglighed og oplever glæde ved at videreudvikle din undervisning.
  • Ser den gode relation til børnene, som fundamentet for den gode undervisning og vægter et tæt samarbejde med kolleger og forældre højt.
  • Har fokus på at skabe en anerkendende undervisning, der giver børnene en hverdag med glæde, begejstring, nysgerrighed og viden.
  • Har lyst til at indgå i et tæt samarbejde med skolens øvrige lærere og pædagoger, og sammen planlægge og gennemføre undervisningen, hvor en del af jeres timer er parallellagt og afholdes fælles.

Skolen for Livet er en Grundtvig-Koldsk friskole med 60 elever. Vi er kendetegnet ved at være en test-, lektie- og mobilfri skole med nære relationer og kærlighed til naturen. Skolen vægter udeskole, bevægelse, meditation og håndværk på lige fod med teoretisk viden.

Vi har et stort fokus på trivsel gennem anerkendende og positiv tilgang til børnene og et tæt samarbejde med forældrene. Vi har højt til loftet, smukke omgivelser og en lærergruppe med positiv og imødekommende indstilling.

Vi forventer lyst og vilje til at indgå i en hverdag, hvor demokratisk dannelse, ligeværd, respekt og omsorg er nøglebegreber.

Undervisningen foregår i et levende og æstetisk læringsmiljø med klare forventninger til faglig tyngde og varierede og eksperimenterende undervisningsforløb.

Du skal være et rummeligt menneske overfor skolens virkelighed og børnenes forskellighed, og du skal kunne arbejde tværfagligt i forhold til skolens projektorienterede kultur.

For at give børnene et grundlag for fremtidig livsduelighed, er det afgørende for os, at du sammen med skolens øvrige medarbejdere medvirker til at børnene opmuntres og begejstres af hverdagen, at de kan tage så meget af den med sig ind i fremtiden som reelle livskundskaber med konstruktiv indflydelse på egne livsmuligheder.

Vi glæder os til at høre fra dig - og måske byde dig velkommen til at bo på smukke Møn.
Kommer du langvejs fra, kan vi som en del af ansættelsen tilbyde økonomisk hjælp til flytning.

Stillingerne er på 32 - 37 timer.
Tiltrædelse 1. august 2021.
Ansættelse og løn aftales i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.


Ansøgning sendes til:
Skoleleder Kaspar Jørgensen: post@skolenforlivet.nu

Ønskes yderligere information om stillingen eller skolen, er du velkommen til at kontakte ovenstående på mail eller tlf. 52656754.

Se meget mere om skolen på www.skolenforlivet.nu

Ansøgningsfrist: 25.maj