Smededal
Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 10. april 2023

Tilføjet: 17. marts 2023

Adresse

Efterskolen Smededal

Nykøbingvej 15 B

Smededal

4440 Mørkøv

Kontakt

Jesper Kongsgaard, 2913 5445 / forstander@smededal.dk 
Peter Bøndergaard, 2673 0880 / pb@comita.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Vi udvider ledelsesteamet på Efterskolen Smededal og søger en viceforstander, der skal supplere forstanderen i ledelsen af vores populære efterskole. Stillingen er nyoprettet og er en unik mulighed, hvor du sammen med den nytiltrådte forstander får ansvaret for den daglige pædagogiske ledelse og får stor mulighed for at udvikle skolens pædagogiske retning.

Smededal blev etableret i 1969 og har siden været i en god og stabil udvikling. Skolen er en almen efterskole, hvor værdierne åbenhed, fællesskab, kreativitet og ansvarlighed lever! Der går 90-95 elever på skolen, og det er et antal, vi forventer at fastholde. Vi har en skøn beliggenhed i åben natur i udkanten af stationsbyen Mørkøv på Vestsjælland.
Vi hylder de demokratiske principper og eleverne har bl.a. gennem ”Fælles Udvalg” og ”elevovertagelsesdage” indflydelse på dagligdagen.

I alt er der 25 engagerede medarbejdere på skolen. Udover kvalificerede faglærere, pedeller, køkkenfolk og en administrativ medarbejder består personalet også af et inklusionsteam på to medarbejdere, der hjælper til, når elever har særlige behov.
Bestyrelsen giver forstanderen og medarbejderne frie rammer og støtte qua en tæt tilknytning til Smededal. Bestyrelsen er alders- og baggrundsmæssigt meget bredt sammensat.

Vi søger:

 • En leder med erfaring fra efterskole, højskole, friskole eller folkeskole. Du kan f.eks. være viceforstander, pædagogisk leder eller afdelingsleder
 • En ildsjæl, der brænder for efterskoletanken, men vigtigst for pædagogisk udvikling og demokratisk dannelse af unge mennesker
 • En person med en pædagogisk uddannelsesbaggrund, der eventuelt er suppleret med fuldendt eller påbegyndt lederuddannelse
 • En underviser, der selv gerne vil undervise gennemsnitlig seks timer om ugen
 • En observerende leder, der kan supervisere og give lærerne feedback på deres undervisning
 • En person der udover pædagogiske arbejdsopgaver fx også kan lægge skema, vikardække og stå for andre planlægningsopgaver
 • En lyttende og velreflekteret leder, der også kan skære igennem, når der er brug for det
 • En viceforstander, der arbejder involverende og i respekt for Smededals værdier
 • Et menneske der hviler i sig selv og som håndterer konflikter eller optræk til disse på en neutral og konstruktiv måde, så der opstår tillid og respekt mellem alle involverede
 • En person, der brænder for at arbejde i et ledelsesteam – også når det er udfordrende.

Vi tilbyder:

 • En motiveret medarbejderstab og dejlige engagerede elever i 9. og 10. klasse
 • En veldrevet skole med god søgning og rigtig sund økonomi
 • Vide muligheder for at præge Smededals pædagogiske retning
 • En rummelig skole med fællesskab om klare holdninger og værdier
 • Mulighed for tjenestebolig på skolen.

Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte forstander Jesper Kongsgaard på tlf. 29 13 54 45 eller på forstander@smededal.dk eller vores eksterne rekrutteringskonsulent Peter Bøndergaard fra COMITA på tlf. 26 73 08 80 eller på pb@comita.dk

Løn- og ansættelsesvilkår fastsattes efter aftale indenfor rammerne af fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10, samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv.

Fortæl i din ansøgning hvorfor rollen og Smededal motiverer dig og fortæl om dit pædagogiske grundsyn og værdier. Giv gerne konkrete eksempler på resultater, der understøtter, at du har de kvalifikationer og den personlighed, som vi har beskrevet ovenfor.

Tiltrædelse den 1. juni 2023.

Ansættelsessted: Efterskolen Smededal, Nykøbingvej 15B, 4440 Mørkøv.

Læs mere om skolen på www.smededal.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes i pdf-format til forstander@smededal.dk senest den 10. april 2023. Den 11. april indkalder vi kandidater til første samtale, der finder sted den 12. eller 14. april. Anden samtale afholdes den 24. april.