Smededal
Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 11. juni 2023

Tilføjet: 22. maj 2023

Adresse

Efterskolen Smededal

Nykøbingvej 15B

Smededal

4440 Mørkøv

Kontakt

Forstander Jesper Kongsgaard, 2913 5445

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Vores nuværende medielærer går på pension til sommer, så derfor sørger vi en lærer, der kan undervise i vores linjefag ”medie & film”. Kan du også undervise i fag som tysk, fransk, håndværk & design eller naturfag er det også en fordel, men ikke et krav.

Derudover:

  • Har du relationelt stærke kompetencer.
  • Er du rummelig, anerkendende og tillidsfuld.
  • Kan du indgå i kontakt- og huslærerarbejdet i et samspil med de unge og deres forældre.
  • Indgår du i efterskolelivets skiftende arbejdstider med aften- og weekendvagter.
  • Er du teamplayer, men kan også stå på egne ben.

Du kan se dig selv som en del af en almen efterskole med værdierne åbenhed, fællesskab, kreativitet og ansvarlighed som mærkesager. Du hylder demokratisk dannelse og kan se værdien af, at eleverne har stor indflydelse på dagligdagen.

Smededal blev etableret i 1969. Vi har en skøn beliggenhed i åben natur i udkanten af stationsbyen Mørkøv på Vestsjælland. Der går 90-95 elever på skolen, og elevsøgningen er stabil. I alt er der 25 engagerede medarbejdere på skolen. Udover faglærere, forstander, viceforstander, pedeller, køkkenfolk og en administrativ medarbejder består personalet også af et inklusionsteam på to medarbejdere, der hjælper elever med særlige behov.

Smededals bestyrelse er alders- og baggrundsmæssigt meget bredt sammensat og er sammen med skolekredsen skolens fundament og øverste myndighed.

Vi tilbyder:

  • Motiverede kollegaer og engagerede elever i 9. og 10. klasse
  • En veldrevet skole med god søgning og rigtig sund økonomi
  • Vide muligheder for at præge Smededals pædagogiske retning
  • En rummelig skole med fællesskab om klare holdninger og værdier
  • Mulighed for tjenestebolig nær skolen.

Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker at besøge skolen, er du velkommen til at kontakte forstander Jesper Kongsgaard på tlf. 29 13 54 45.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsattes efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og LC.

Fortæl i din ansøgning hvorfor Smededals værdier og tilgange til efterskolelivet motiverer dig og fortæl om dit pædagogiske grundsyn og dine didaktiske tilgange.

Tiltrædelse den 1. august 2023.

Ansættelsessted: Efterskolen Smededal, Nykøbingvej 15b, 4440 Mørkøv.

Læs mere om skolen på www.smededal.dk

Ansøgning med relevante bilag sendes til forstander@smededal.dk senest den 11. juni 2023. Den 13. juni indkalder vi til samtale, der finder sted den 15. eller den 19. juni.