Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 27. marts 2023

Tilføjet: 27. februar 2023

Kontakt

Sofiehøj Friskole
Hornsherredvej 446
4070 Kirke Hyllinge

 

Claus Hobel, 3167 5335
Jonathan Dennis, 2577 5856 
Anette Ingemansen, 3057 9919

 

Besøg skolens hjemmeside

 

Vores leder gennem godt 8 år, har valgt at søge nye udfordringer. Vi søger derfor en ny dygtig og ambitiøs skoleleder, der brænder for friskoleformen.

Sofiehøj Friskole blev oprettet af en forældrekreds i 2012, og har siden udviklet sig til den velrenommerede skole og SFO, vi har i dag. Skolen ligger midt mellem Holbæk, Roskilde og Frederikssund i skønne omgivelser. Hver dag kommer ca. 200 glade børn ind ad døren. De bliver mødt af 30 dygtige og engagerede medarbejdere, der er optaget af at skabe de bedst muligt rammer for elevernes læring og udvikling - med blik for både den enkelte og for fællesskabet.
Vi vægter både det lille og det store fællesskab højt. Samvær og samarbejde på tværs, samt fællesaktiviteter i hverdagen og vores årlige fælles lejrskole, er med til at skabe det gode og trygge læringsmiljø, som skolen er kendt for.
Vi tilbyder et kreativt miljø, der er præget af høj faglighed, gensidig respekt og en uformel omgangstone. Vi værdsætter vores traditioner og har samtidig blik for fornyelse.

Din profil
Ledelsesopgaven på en friskole er mangfoldig. Derfor forventer vi, at du har erfaring med og interesse for den samlede ledelsesopgave. Du trives med både at tegne de store linjer for Sofiehøj Friskoles udvikling, med at være en kompetent inspirator og sparringspartner i det daglige pædagogiske arbejde samt at tage ansvar for skolens økonomi og drift.
Du kan se dig selv i skolens værdigrundlag og vil sætte en ære i at give det liv i skolens hverdag.

  • Du er ambitiøs på skolens, dine medarbejderes og elevers vegne
  • Det falder dig naturligt at gå forrest, men du ved også, hvornår du skal give plads
  • Din ledelsesstil understøtter et trygt og inspirerende arbejdsmiljø, hvor involvering og medindflydelse er bærende elementer
  • Du er beslutningsdygtig og handlekraftig og får ting til at ske
  • Du får alle kompetencer i spil blandt vores kompetente og værdsatte medarbejdere
  • Du evner at skabe gode rammer for samarbejdet mellem skole og SFO
  • Du er en tydelig kommunikator, og du trives i feltet mellem elever, forældre og medarbejdere
  • Du er en god formidler af skolens værdier, og du ser dig selv som en central figur i markedsføringen af skolen
  • Og ikke mindst, så har du fingeren på pulsen i forhold til de pædagogiske og samfundsmæssige strømninger, der kan have betydning for skolen.

Læs mere om skolen og stillingen i skole- og jobprofil her

Vilkår og ansættelsesproces
Ansættelse sker efter fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10, samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.

Ansøgningsfrist er den 27. marts 2023 kl. 12.00. Forventet tiltrædelse den 1. juni 2023.

Søg stillingen her

Kontakt viceskoleleder Claus Hobel på tlf. 31 67 53 35 eller bestyrelsesformand Jonathan Dennis på tlf. 25 77 58 56 hvis du har spørgsmål til stillingen eller ønsker en rundvisning på skolen. Du er også velkommen til at kontakte rekrutteringskonsulent Anette Ingemansen tlf. 30 57 99 19.

Du kan læse mere på skolens hjemmeside www.sofiehoejfriskole.dk


1 samtalerunde afvikles den 29. marts 2023 samt evt. den 31. marts. 2. 2023 samtalerunde afvikles den 11. april.