Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 26. april 2020

Tilføjet: 2. marts 2020

Adresse

Vestsjællands Idrætsefterskole

Vinde Helsingevej 41

4281 Gørlev

Kontakt

Anders Clausen, 20 37 13 42
Lars Allerup Jacobsen, 40 17 51 80

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Lidt uden for landsbyen Vinde Helsinge på Vestsjælland summer det af liv – udeliv, livsglæde, fællesskab og fysisk aktivitet. Her skaber vi trykke og gode rammer for børn og unges udvikling, dannelse og læring fra vuggestue- til efter- skolealderen. Vi tilbyder et miljø præget af nærvær, dialog, gensidig respekt og høj faglighed.

Vi søger en forstander, som identificerer sig med vores værdier og tilgang til at drive skole og daginstitution. På det fundament skal du sikre en fortsat velfungerende drift og fremsynet udvikling af den samlede institution i balance med stolte traditioner.


Opgaven
Vi er en velrenommeret kombineret fri- og efterskole og vuggestue/ børnehave med dygtige og dedikerede medarbejdere og et stærkt fælles værdigrundlag. Vi bygger på det grundtvigske menneskesyn og de koldske skoletanker.

Vi nyder stor lokal opbakning – en opbakning du som kommende forstander skal værne om. Søgningen til efterskolen er så stor, at vi overvejer en udvidelse af denne afdeling.

Med reference til bestyrelsen får du ansvar for ledelse, drift og udvikling af den samlede institution – et ansvar du skal løfte i tæt samspil med tre afdelingsledere. Det indebærer at sikre tværgående koordinering, samarbejde og synergi mellem de tre institutioner.

Du skal:

  • Sætte retning for den fremtidige udvikling af den samlede institution
  • Sikre et fortsat højt fagligt niveau og høj trivsel for både børn og elever samt medarbejdere
  • Prioritere et tæt og konstruktivt samspil med forældre og bestyrelse
  • Være skolens ansigt udadtil og profilere skolen i relevante sammenhænge
  • Sikre en velfungerende daglig drift og være garant for sikker ressourcestyring

Forstanderens profil
Vi søger en synlig forstander, der indgår engageret og kompetent samspil med børn og unge, medarbejdere, forældre, bestyrelse og eksterne interessenter. Du udviser interesse for andre, og du er en dygtig kommunikator.

Vi lægger vægt på, at du evner at tænke strategisk og langsigtet i udvikling af institutionen. Du skal formå at identificere og omsætte udviklingsmuligheder i tæt samspil med bestyrelsen, forældrene og medarbejderne.

Du skal være en delegerende, tillidsfuld og anerkendende personale leder, som skaber resultater gennem andre. Du sætter klare rammer og formår at træffe beslutninger, når relevante aktører er blevet hørt.

Vi forestiller os, at du er læreruddannet eller på anden måde har tilegnet dig de nødvendige kompetencer fra grundskole-, efterskole- eller højskoleverdenen. Det er en forudsætning, at du har ledererfaring og sans for økonomi.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: Tirsdag den 26. april 2020

Ansættelse
1. august 2020 eller efter nærmere aftale

Løn i henhold til Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv., af 16. april 2019.

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger

Kontakt gerne bestyrelsesformand Anders Clausen på telefon 20 37 13 42 eller viceforstander Lars Allerup Jacobsen på telefon 40 17 51 80.

www.muusmann.com/stillinger findes en stillings- og personprofil med en uddybende beskrivelse af institutionen og forstanderens opgaver og profil.