Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 10. september 2022

Tilføjet: 11. august 2022

Kontakt

Vinde Helsinge Friskole
Vinde Helsingevej 41
4281 Gørlev

Charlotte Rersøe, 29 87 97 80

Om skolen
Vinde Helsinge Friskole er en del af den selvejende institution Vinde Helsinge Friskole, Vestsjællands Idrætsefterskole og børneinstitutionen Friluftsgården. Skolen består af både en efterskole og en friskole. De to skoler deles om institutionens faciliteter, men er ellers to selvstændige skoler.

Vinde Helsinge Friskole er en Grundtvig-Koldsk friskole med plads til 200 elever i 0. og 9. klasse med max 20 elever i hver klasse. Vi har fokus på den trygge skole, sociale spilleregler og stor faglighed.
Skolen er fra 1867, og der har været efterskole siden 1890. Vores børneinstitution er fra 2019. Vi er en traditionsrig institution med stor erfaring og har de seneste årtier været i rivende udvikling.

Vi bor i flotte bygninger – vi har bl.a. en stor idrætshal med springcenter, klasseværelser med interaktive tavler, stor udendørs parkourbane, dejlige udendørsarealer med to fodboldbaner og en friluftsplads.

Vi vægter den boglige og den praktisk/musiske undervisning lige højt – begge dele er med til at skabe “hele mennesker”.

Vi bor på landet tæt ved Gørlev mellem Kalundborg og Slagelse.

Vi har fokus på, at vores elever:

 • Skal være en del af og kunne bidrage til fællesskabet i klassen og på skolen
 • Føler sig mødt og har en tæt og god relation til lærerne især klasselæreren
 • Skal opleve en skolegang, der fremmer deres trivsel, og hvor de udfordres og vokser fagligt

Derudover har vi fokus på:

 • Tæt samarbejde mellem skole og hjem
 • At den samlede lærergruppe tager ansvar for udviklingen af det enkelte barn på skolen
 • At ledelsen er tydelig og indgår i dialog med elever, forældre og medarbejdere
 • Løbende at optimere skolens bygninger og de muligheder, de giver os.

Om dig
Vi søger en viceskoleleder, som deler vores værdier og formår at være en tydelig formidler af dem i hverdagen og i samspillet med forældrene. Du skal evne at sætte retning, samtidig med, at du giver plads til, at medarbejderne kan udfolde deres faglighed selv og i fællesskab. Du skal være godt foran-kret i din egen faglighed, så du kan være en værdifuld sparringspartner for medarbejderne og den øvrige ledelse. Derudover forventer vi, at du har:

 • Ledelseserfaring (anses som et plus)
 • Visioner og højt ambitionsniveau for den gode skole og gode hverdag og vil værne om en stærk kultur på en velfungerende skole
 • Erfaring fra skoleverdenen og indsigt i den daglige drift af en skole indenfor, økonomi, koordinering og planlægning
 • Godt kendskab til de frie skoleformer eller lyst til at få det.
 • Stærke kommunikative evner på skrift og i tale

Vi tilbyder
Du vil møde dedikerede medarbejdere, som i det daglige arbejder selvstændigt og i teams, og som gerne opsøger dig for faglig sparring og refleksion. Både blandt skolens ansatte og bestyrelse er der et ønske om fortsat at udvikle skolen i respekt for vores værdier og traditioner. Du kan også forvente en engageret forældregruppe og en børnegruppe, som præges til ansvar, medbestemmelse og omsorg for hinanden. I ryggen har du en forstander og en velfungerende bestyrelse, der understøtter dit arbejde.

Interesseret?
Hvis vi har vakt din interesse så send din ansøgning og CV via linket: https://efterskole.career.emply.com/apply/viceskoleleder/tbgv8z
Ansøgningsfristen er den 10/9 2022. Vi forventer at afholde samtaler i uge 38 eller 39.

Løn forhandles på baggrund af kvalifikationer med afsæt i organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv. af 16. april 2019.

Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte forstander Charlotte Rersøe på telefon 29879780. Vi viser også meget gerne skolen frem og tager en kop kaffe med dig.