Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 19. april 2023

Tilføjet: 31. marts 2023

Kontakt

Ådalskolen, Fangel Friskole
Brogårdsvej 75
5260 Odense S

 

Lone Binzer, 3028 6181 / lb@aada.dk
Martin Fogh Larsen, 3175 0145, martin@foghlarsen.com

 

Besøg skolens hjemmeside

Vores viceskoleleder gennem 5 år er på vej til nye udfordringer, og derfor søger vi en ny viceskoleleder.

Ådalskolen, Fangel Friskole er en attraktiv skole og arbejdsplads beliggende i den sydlige del af Odense. Vi har gennem de seneste 3 år været optaget af at renovere og udbygge skolens faciliteter til glæde og gavn for skolens elever, undervisningsmiljøet generelt og for foreningslivet i lokalområdet.

Stillingen indeholder både undervisning og ledelse. Den ene halvdel består af undervisning, og den anden er som en del af et lederteam bestående af skoleleder og afdelingsleder i SFO.

Du træder ind i en travl hverdag på en friskole med 245 glade børn. Vi har 0. - 9. klasse og en tilhørende SFO med ca. 100 børn. Kulturen på Ådalskolen er uhøjtidelig, tillidsfuld og med fokus på fællesskabet, og vores medarbejdere er alle engagerede og ambitiøse. Skolens faglige og pædagogiske miljø giver rigtig gode muligheder for sparring på alle niveauer, og vi prioriterer en kort vej fra ord til handling.

Hvem er du?
Du er uddannet lærer og kan undervise i fx musik samt et eller flere af grundfagene, og derudover er vi interesseret i at høre, hvilke fag du endvidere har erfaring med at undervise i.
Du har ledelseserfaring eller erfaring med driftsopgaver på en friskole.
Du har kompetencer på nogle af følgende områder: Elever med særlige behov, planlægning af udviklingsprojekter om fx faglighed, didaktik, digitalisering.
Du har interesse for at samarbejde med skolens administration om skolens SoMe.
Du er engageret, initiativrig og har et højt humør.
Du er klar til nye udfordringer og trives i en afvekslende hverdag.

Vi tilbyder:
En fast stilling på fuld tid med start hurtigst muligt eller efter aftale
En jobfunktion med egne ansvars- og ledelsesområder
En værdibaseret arbejdsplads med plads til gode initiativer og indflydelse
En spændende leder-/lærerstilling i et tæt samarbejde med 30 gode kollegaer, et lederteam og en aktiv bestyrelse

Yderligere oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til skoleleder Lone Binzer, tlf. 3028 6181, lb@aada.dk eller bestyrelsesformand Martin Fogh Larsen, tlf. 3175 0145, martin@foghlarsen.com.

Løn og ansættelse sker efter overenskomst mellem Skatteministeriet og LC.
Ansøgningsfrist: Ansøgning og CV skal være os i hænde senest onsdag den 19.4.2023 kl. 12.00 og bedes sendt til ansoegninger@aada.dk i ét samlet pdf-dokument. Samtaler forventes afholdt i uge 17.


Ådalskolen er en Grundtvig-Koldsk friskole med ca. 245 elever. Skolen er en selvejende institution, grundlagt i 1873 og har ca. 30 fastansatte medarbejdere. Mere info: www.aada.dk.