Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 17. april 2020

Tilføjet: 16. marts 2020

Kontakt

Enghaveskolen - Faaborg Friskole
Prices Havevej 13
5600 Faaborg

Morten Budde, 29 65 49 80

I vores indskoling og mellemtrin mangler vi 2 lærere, der tilsammen kan undervise i følgende fag: dansk, matematik, engelsk, billedkunst, håndarbejde, natur&teknologi og fortælling. Dertil mangler vi en læsevejleder, der skal være hovedansvarlig for specialundervisning på skolen. Lad os endelig høre hvilke andre esser du har i ærmet.

Begge stillinger rummer klasselærerfunktion med alt, hvad det indebærer af samarbejde, klasseledelse og kommunikation med forældre. Denne opgave står man aldrig alene med idet vi arbejder med to klasselærere i alle klasser.

Den tredje stilling er en støttelærerstilling. Denne stilling rummer fortrinsvis timer i en klasse, hvor flere elever er tilkendt støttetimer i det kommende år. Både lærere og pædagoger kan søge denne stilling. Hovedsagen er at man har kendskab til og lyst til arbejdet med børn med særlige behov. Det kunne være et ekstra plus, hvis man har en AKT uddannelse eller lignende kvalifikationer.

Det gælder for alle tre stillinger, at ansættelsesgraden ikke ligger fast på forhånd. Denne findes først når det endelige puslespil skal lægges.

Enghaveskolen Faaborg Friskole er en skole, der er baseret på de Grundtvig – Koldske skoletanker. Der fokuseres igennem samvær og læring på det hele menneskes trivsel, oplysning og livsglæde. Almen dannelse og en erkendelse af, at mennesket har mangfoldige behov og udviklingsmuligheder er centrale begreber i skolens værdigrundlag. Derfor arbejdes der med en ligelig vægtning af kreative, musiske, bevægelsesmæssige og boglige fag. Ligeledes står den sociale trivsel og fællesskabet centralt på skolen. Alle skal have mulighed for at være sig selv, men ikke sig selv nok. Skolen er eksamensfri og har ca. 210 elever og 25 ansatte.

Dette værdisæt skal du som ansat have lyst til at være en del af og have viljen og lysten til, i samarbejde med skolens interessenter, at tage ansvar for og videreudvikle på. Det betyder, at du skal ønske og have tid og overskud i dit liv til at involvere dig. Også udover de ting, der står på dit skema.

Yderligere oplysninger om skolen kan fås på http://enghaveskolen-faaborg.dk/sp, ligesom skoleleder Morten Budde kan kontaktes på 29654980.
Ansøgning med relevante bilag som en PDF-fil skal mailes til info@enghaveskolen-faaborg.dk og skal være os i hænde senest d. 17/4. Mærk mailen ”ansøgning lærer. Samtaler forventes at finde sted i uge 17.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og LC.