Fåborgegnens
Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 31. marts 2023

Tilføjet: 28. februar 2023

Adresse

Faaborgegnens Efterskole

Kirkevej 13

Horne

5600 Faaborg

Kontakt

Simon Voetmann, 2256 3674 

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Stillingen er en fuldtidsstilling og indeholder pædagogisk ledelse, administration, undervisning, tilsyn og andre elementer, der er en del af efterskolelivet.

Du skal sammen med skolens forstander, en anden afdelingsleder og forretningsfører udgøre skolens daglige ledelse. Vi lover dig et alsidigt arbejdsliv med masser af grin og godt humør, faglig sparring og stor indflydelse på egne arbejdsopgaver.

Fordelingen mellem undervisning, tilsyn og ledelse bliver som udgangspunkt 60/40

Hvem er vi:

Faaborgegnens Efterskole er en bred almen Grundtvig-koldsk efterskole med 25 ansatte og 130 elever. Vi står på fundamentet af Grundtvig og Kolds tanker om skole, liv og dannelse.

Vi holder skole på seks grundlæggende værdier som er; fællesskab, tillid, tilgivelse, ligeværdighed, humor og hjertesproget. Vores værdigrundlag er også inspireret af Kierkegaards tanker om eksistens.

Vi har fire linjefag IT & Medie, Mad & Livtag, Natur & Friluftsliv og Kunst & Design.

Vi er i god gænge, har et solidt elevoptag og en fornuftig økonomi.

Vi forestiller os, at du:

 • som menneske er rummelig, nærværende og visionær med en god portion humor og en positiv tilgang til livet
 • er en inspirerende og dygtig underviser
 • er kommunikativ stærk - på skrift og i tale - og kan arbejde sammen med alle faggrupper
 • vil være kulturbærer for skolens ånd, traditioner og værdigrundlag
 • på en inddragende måde kan udvikle, iværksætte, fastholde og afslutte pædagogiske udviklingsprocesser
 • arbejder struktureret og organiseret
 • måske har lederuddannelse-og/eller erfaring fra lignende stillinger

Vi søger en kollega, der har lyst til at arbejde på FAAE, og glider naturligt ind i vores arbejdsfællesskab.

Vi vægter personlighed, drive og referencer højere end de papirer, du kan fremvise.

Vi vil meget gerne høre, hvem du er, og hvad du kan og vil.

Dine arbejdsopgaver kan være:

 • At undervise elever og føre til folkeskolernes afgangseksamener
 • Undervise i valgfag eller alment dannende fag
 • Pædagogisk udvikling
 • vil være tovholder for vores indsats og optag af special- og inklusionselever
 • Tovholder på indholdsplan
 • Vikardækning
 • Eksamensplanlægning og afvikling af skriftlige eksamener
 • Rejseaktivitet og administration af skolens Erasmus+-program

Har du spørgsmål eller ønsker en rundvisning, er du velkommen til at kontakte skolens forstander, Simon Voetmann, på 2256 3674 eller forstander@faae.dk.

Du kan læse mere på www.faae.dk

Ansøgningsfrist: fredag 31. marts kl. 12.00
Samtaler afholdes: i uge 16
Forventet tiltrædelse: 1. august 2023

Ansøgningen sendes som én samlet pdf til: kontor@faae.dk

Skriv ”Afdelingsleder” i emnefeltet.

På FAAE ser vi mangfoldighed som en styrke, derfor opfordrer vi alle kvalificerede til at søge - uanset køn, seksuel orientering, etnisk baggrund, religion, handicap eller alder.

Løn og ansættelse i henhold til fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet, LC og CO10, samt organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.