Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 11. april 2021

Tilføjet: 25. marts 2021

Adresse

Glamsdalens Idrætsefterskole

Langbygårdsvej 86

5620 Glamsbjerg

Kontakt

Thomas Madsen, thomas.madsen@glamsdalen.dk
Mads Hovgaard, mads.hovgaard@glamsdalen.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Du skal kunne undervise på vores idrætslinje Fitness samt have stor lyst til relationsarbejdet med eleverne.
Skriv også, hvilke andre undervisningskompetencer du har af idrætslig, boglig og/eller kreativ karakter. Med ’boglig’ menes her primært fagene Dansk, Matematik og Engelsk på 10. klasses niveau. Søg kun stillingen, hvis du har undervisningskompetencer i Fitness.

Derudover skal du indgå i efterskoletiden, som eksempelvis inkluderer: huslærerarbejde, tilsyn/aften- og weekendvagter, anderledes uger, særlige dage, udlandsture m.m.

Stillingen er som udgangspunkt en fast fuldtidsstilling, men både arbejdstid og ansættelsesforhold kan forhandles.

Glamsdalens Idrætsefterskole er en moderne efterskole med ca. 350 elever. Vores samlede ambition er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt inden for de idrætslige og boglige fag, samtidig med, at de dannes og trives. Vi lægger vægt på at have et bredt og fagligt stærkt idrætstilbud, tydelig målsætning om demokratisk dannelse, et ambitiøst fagligt fokus, og ikke mindst et miljø, hvor eleverne trives og oplever et stærkt tilhørsforhold.

Du skal være indstillet på at videreudvikle Fitnesslinjen på baggrund af de visioner og mål, der opstilles i samarbejde med skolens ledelse og øvrige lærere. Vi tilstræber brug af formativ evaluering, arbejde i professionelle læringsfællesskaber samt intern kompetenceudvikling gennem aktionslæring. Vi har fokus på klassetrivsel gennem et samarbejde med organisationen MOT.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger og fagbeskrivelser se www.glamsdalen.dk og www.gie.dk/fitnesslinjen/.
Ved generelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til forstander Thomas Madsen på thomas.madsen@glamsdalen.dk, mens spørgsmål vedrørende Fitnesslinjen og det idrætspædagogiske kan rettes til viceforstander Mads Hovgaard på mads.hovgaard@glamsdalen.dk. Vi svarer herefter på mail eller telefonisk, når det lader sig gøre.

Ansøgning samt relevante bilag sendes som én samlet pdf-fil til job@glamsdalen.dk senest kl. 20.00 den 11. april 2021. Anfør FITNESSLÆRER i emnefeltet når ansøgningen sendes.
Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 19. april 2021.