Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 18. april 2021

Tilføjet: 25. marts 2021

Adresse

Glamsdalens Idrætsefterskole

Langbygårdsvej 86

5620 Glamsbjerg

Kontakt

Thomas Madsen, thomas.madsen@glamsdalen.dk
Mads Hovgaard, mads.hovgaard@glamsdalen.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Stillingen er som udgangspunkt en tidsbegrænset fuldtidsstilling, med mulighed for at stillingen bliver fast. Arbejdstiden er i udgangspunktet i almindelige skoleuger fra ca. 23.15 til 07.30 natten til mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Der vil dog være uger i løbet af skoleåret, hvor arbejdstiden vil variere. Opgaven er at overtage tilsynet fra aftenvagterne, og i løbet af natten gå runder på skolen, sørge for at eleverne er i deres senge, samt være der for de elever som har brug for omsorg. Da det er en pædagogisk opgave, forventer vi, at ansøgere har en pædagogisk baggrund/uddannelse, har lyst til at arbejde selvstændigt med unge mennesker og udviser empati og autoritet i omgangen med andre.

Udover den pædagogiske opgave vil der sekundært blive suppleret med forefaldende praktiske opgaver, i det omfang det lader sig gøre gennem natten. Der vil ydermere være deltagelse i udvalgte pædagogiske møder/dage og andet udviklingsarbejde.

Glamsdalens Idrætsefterskole er en moderne efterskole med ca. 350 elever. Vores samlede ambition er, at alle elever skal blive så dygtige som muligt inden for de idrætslige og boglige fag, samtidig med at de dannes og trives. Vi lægger vægt på at have et bredt og fagligt stærkt idrætstilbud, tydelig målsætning om demokratisk dannelse, et ambitiøst fagligt fokus, og ikke mindst et miljø, hvor eleverne trives og oplever et stærkt tilhørsforhold.

Ansættelse sker i henhold til overenskomst mellem LC og Finansministeriet.

Yderligere oplysninger og fagbeskrivelser se www.glamsdalen.dk og www.gie.dk. Ved generelle spørgsmål kan der rettes henvendelse til forstander Thomas Madsen på thomas.madsen@glamsdalen.dk, mens spørgsmål vedrørende arbejdstid kan rettes til viceforstander Mads Hovgaard på mads.hovgaard@glamsdalen.dk. Herefter svares på mail eller telefonisk, når det lader sig gøre.

Ansøgning samt relevante bilag sendes som én samlet pdf-fil til job@glamsdalen.dk senest kl. 20.00 den 18. april 2021. Anfør NATTEVAGT i emnefeltet når ansøgningen sendes.

Ansættelsessamtaler afholdes tirsdag den 27. april 2021.