Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 19. maj 2021

Tilføjet: 28. april 2021

Kontakt

Hjemly Friskole
Assensvej 152-154
5750 Ringe

 

Anne Tingager, 20166570 / at@hjemly.dk 

 

www.hjemlyfriskole.dk

Du vil blive en del af en stærk friskolekultur, hvor teamet samarbejder på tværs om det faglige, det menneskelige og det sociale i klasserne.

Da en af vores lærere går på pension efter 37 år på Hjemly Friskole, og 2 af vores lærere skal på barsel, søger vi lærere til følgende fag:

 • dansk i indskolingen og i overbygningen
 • matematik på mellemtrinnet
 • kristendom i overbygningen
 • fortælling
 • engelsk på mellemtrinnet
 • natur og teknologi på mellemtrinnet
 • madkundskab
 • klasselærerfunktion

Du har faglige ambitioner og pædagogiske og didaktiske kompetencer. Herudover forventer vi, at:

 • du vil engagere dig i en spændende, travl og uforudsigelig hverdag
 • du er tydelig, nærværende, tolerant og empatisk
 • din tilgang til alle børn, forældre og kollegaer er positiv og anerkendende
 • du vil arbejde målrettet og udviklingsorienteret

Hjemly Friskoles kerneopgave er at skabe et trygt læringsmiljø som ramme for elevens sociale og faglige dannelse ved hjælp af et stærkt, varmt og forpligtende fællesskab, hvor eleven føler sig set og mødt med ro, nærvær og anerkendelse.
I en hverdag båret af glæde og kreativitet, har vi fokus på elevens udvikling i et læringsmiljø, hvor vi særligt gennem faglighed, musik og idræt medvirker til at udvikle eleven til at være robust, rummelig, engageret og livsduelig.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og L.C.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos skoleleder Anne Tingager, 20166570, eller skriv til at@hjemly.dk
Ansøgningsfrist: Din ansøgning skal du sende som en samlet PDF fil til job@hjemly.dk senest onsdag d. 19. maj.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 21.
Stillingerne skal besættes fra 1. august 2021.

Hjemly Friskole er:

 • En del af Hjemly Fri- & Idrætsefterskole, oprettet i 1889
 • En skole, som bygger på Grundtvig og Kolds menneskesyn og skoletanker, hvor livsglæde, ligeværd, ansvar og fællesskab er omdrejningspunktet.
 • En dynamisk skole, hvor du er med til at sætte præg på indhold og udvikling
 • En skole med 190 børn og 17 lærere, samt SFO og Skov- og Idrætsbørnehave

 

Læs mere på www.hjemlyfriskole.dk