Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 2. juni 2020

Tilføjet: 19. maj 2020

Adresse

Korinth Efterskole

Kaj Lykkesvej 9

Korinth

5600 Faaborg

Kontakt

Betina Styrbæk Frost, 51 33 84 78

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Ønsker du et forstanderjob, hvor du:

 • er tæt på kerneopgaven på en lille efterskole med et stort fællesskab?
 • kan bidrage til en kultur med høj arbejdsglæde og lyst til at fortsætte den faglige udvikling?
 • får mulighed for at benytte din anerkendende ledelsesstil og faglige gejst?
 • forventes at skabe fortsat udvikling i overensstemmelse med skolens værdigrundlag?

Så skal du være med i opløbet om at blive den nye forstander på Korinth Efterskole.

Korinth Efterskoles formål er at drive en efterskole indenfor rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, og med afsæt i den internationale spejderbevægelses begrebsverden og principper. I sin allermest elementære formulering udtrykker spejderlivet en tredelt forpligtelse:
• En søgen efter et åndeligt ståsted
• En aktiv forpligtelse overfor andre 
• En stadig forpligtelse til at udnytte og udvikle egne evner, og sige til og fra overfor omgivelserne

Værdigrundlaget støtter sig på fire grundpiller: Dannelse og demokrati, Learning by doing, Unge leder unge og Friluftsliv.
Udeskolen udgør en betydelig rolle i livet på Korinth Efterskole, da både skoleårets opstart og afslutning foregår i det fri.

I det kommende skoleår udbydes linjefagene: Adventure, Spejderliv, Ridning, Gourmet, Forfatter og E-sport.

Vi søger en forstander

 • der kan skabe tillid og tryghed hos både elever, forældre, medarbejdere og bestyrelse
 • der har en ressourceorienteret, anerkendende og dialogorienteret tilgang og ledelsesstil
 • der har ledelses- og skoleerfaring, gerne fra lignende stilling
 • der kan og vil gøre Korinth Efterskoles formål og værdigrundlag, til en synlig og aktiv del af elevernes skoleår
 • der kan fortsætte skolens positive udvikling
 • der har indsigt i og forståelse for økonomistyring af en skole

Du tilbydes

 • en unik mulighed for at præge en enestående skole i positiv udvikling
 • samarbejde med en engageret bestyrelse, der er åben overfor en drøftelse af fremtidig ledelsesstruktur
 • samarbejde med en bestyrelse, der har en ambition om at arbejde frem mod at udvide kapaciteten – ikke for at blive en stor efterskole, men for at blive en mere bæredygtig efterskole
 • fagligt kompetente og engagerede medarbejdere
 • elever med lyst til udvikling og udfordringer
 • en traditionsrig skole på Sydfyn med en historie, som går tilbage til 1922

Livssynet i spejderbevægelsen, og derfor også på Korinth Efterskole, er kendetegnet ved en åbenhed overfor verden, og en parathed og villighed til at tage nye udfordringer op, således som det udtrykkes i spejderbevægelsens universelle motto: ”Vær beredt”. At gøre sit bedste for at indfri de mål, man har sat sig og hele tiden flytte grænserne for hvad man kan og vil.

Yderligere informationer om skolen kan ses på: www.korinth-efterskole.dk.
Desuden er der mulighed for at få mere information ved kontakt til bestyrelsesformand Betina Styrbæk Frost på tlf 51 33 84 78.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til organisationsaftalen for ledere af 16. april 2019 frie skoler, grundskoler, efterskoler mv..

Send din ansøgning med CV og kopi af relevante bilag til sekretær Susanne Gram på susanne@korinth-efterskole.dk senest tirsdag den 2. juni 2020 kl. 12:00.

Samtaler forventes afholdt i uge 24.