Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 9. november 2020

Tilføjet: 12. oktober 2020

Adresse

Korinth Efterskole

Kaj Lykkesvej 9

Korinth

5600 Faaborg

Kontakt

Henrik Vingaard Thrane, 21 22 66 40 / henrik@korinth-efterskole.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Visionen for de næste 3-5 år er at udvide hen imod et elevtal på 90-100, samt udbygge skolen, således den danner den perfekte ramme for fremtidens efterskole. Hos os rummer det samtidig tanker om friluftsliv i relation til læring og samvær, samt inddragelse af naturen i hverdagen. Vi søger en leder, der er motiveret for at tage ansvar i den daglige drift samt medvirke aktivt i udviklingen af vores skoleprofil.

Stillingen som viceforstander er en fuldtidsstilling med ca. 50% ledelse og 50 % undervisning/tilsyn.

Vores kommende viceforstander må meget gerne have ledererfaring - og uddannelse. Alternativt er du indstillet på at påbegynde en lederuddannelse. Opgaverne rækker ind i pædagogiske, strategiske og administrative områder. Du vil indgå i skolens ledelse med følgende opgaver:

  • Personaleledelse.
  • Skr. / mundtlige prøveafvikling.
  • Skema / holddannelse / vikardækning.
  • Håndtering af Skoleplan i hverdagen (intranet).
  • Evt. samlet IT på skolen.
  • Ansvar for sociale medier / strategi.
  • Fællestimer med elever.
  • Planlægning samt afvikling af forskellige arrangementer.
  • Håndtere besøgsdage, rundvisninger mv.
  • Undervisning

Den endelige opgavefordeling mellem forstander og viceforstander fastlægges efter ansættelse. Vi arbejder i ledelsen som et team, og altid ud fra principper, hvor dialog og tillid er udgangspunktet for samarbejdet og opgaveløsningen. Ligeledes er inddragelse af medarbejderne et pejlemærke for samarbejdskulturen på skolen. Du vil skulle undervise i ca. to fag om ugen (ca. 4 x 1,5 time), samt varetage tilsyn i begrænset omfang. Lad os høre hvad du brænder for i ledelsesrummet og som underviser, samt hvilke tanker du gør dig om at balancere i feltet mellem ledelse og undervisning.

Som underviser skal du kunne se dig selv undervise på alle klassetrin, afhængigt af faget. Har du samtidig erfaring med at tilpasse din undervisning mangfoldige læringsfælleskaber vil det være en fordel. Du vil desuden skulle varetage kontaktlærerrollen for en gruppe elever og deltage i planlægning og afvikling af anderledes uger og dage. Ligeledes deltager du i arrangementer og tilsynsopgaver på hverdage og i weekender. Sideløbende med ansættelse af viceforstander ansættes en lærer.

Fag der gerne skal dækkes af viceforstander/lærer:

Tysk, samfundsfag, historie, geografi, kristendom, madkundskab, fysik, matematik, projekt/innovation.

Vi tilbyder samtidig valgfag til vores elever, og måske kan du til byde ind med spændende områder her. Kan du spille klaver el. guitar samt forestå fællessang, og/eller er IT kyndig vil vi også gerne høre fra dig.

Kan du se dig selv på Korinth Efterskole, - en skole i udvikling, med god økonomi og engagerede medarbejdere med godt humør, - så tag endelig kontakt til os.

Frist for ansøgning er d. 9/11-2020, kl. 12:00. Ansøgning sendes til kontor@korinth-efterskole.dk.
Mærk ansøgningen ”viceforstander”.

Samtalerne finder sted hhv. 16/11 og 25/11. Mellem første og anden samtale vil der være en opgave/persontest.

Ansættelse sker i henhold til organisationsaftalen for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16/4-2019.

Kontakt forstander Henrik Vingaard Thrane for yderligere oplysninger på 21226640 / henrik@korinth-efterskole.dk

Skolens elever og medarbejdere arbejder engageret og bevidst i både undervisningstid og fritid i henhold til skolens værdigrundlag. Læs mere om skolens værdigrundlag her: https://korinth-efterskole.dk/