Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 22. september 2021

Tilføjet: 2. september 2021

Adresse

Magleby Efterskole

Kirkeby 20

5935 Bagenkop

Kontakt

Henrik Madsen, 20 73 50 67

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

I forbindelse med tiltrædelse af ny forstander pr 1. august 2021, skal der nu etableres et nyt ledelsesteam, hvorfor vi søger en erfaren viceforstander med hjertet på rette sted for skolens målgruppe.

Magleby Efterskole er en ordblindeefterskole for normaltbegavede unge der har skriftsproglige udfordringer. Vi er en mindre efterskole med ca 84 elever i 8., 9., og 10. klasse og omkring 30 ansatte og skolen ligger på Langeland ca. 20 km syd for Rudkøbing

Vi tilbyder en spændende, alsidig og til tider travl og omfattende stilling, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen med skolens forstander, om skolens videre udvikling.

Viceforstanderen er stedfortræder for skolens forstander.

Stillingen omfatter både administrative såvel som pædagogiske opgaver og viceforstanderen vil indgå i efterskolelivet med undervisning, personalemøder, vagter, fællestimer o.l.

Det er en fordel med kompetencer inden for budgetlægning, økonomistyring og finansielle strategiske overvejelser.

Ansvarsområder og opgaver:

I dagligdagen er det forstanderen der sammen med viceforstanderen udgør ledelsen, og udover daglige ledelsesopgaver i forhold til medarbejderne har viceforstanderen følgende opgaver:

  • Skemalægning, fagfordeling og arbejdstid
  • Erfaring med kommunikationsplatformen VIGGO
  • Varetagelse af skolens PR strategi og facebookplatform
  • Personaleledelse og vikardækning
  • Udarbejde årsplan, aktivitetsplan og årshjul
  • Daglig økonomistyring og kendskab til budgetudarbejdelse
  • Undervisning og tilsyn/ vagt

Profil:
Du er som leder og menneske rummelig, empatisk og skaber tillid gennem en anerkendende tilgang til andre mennesker.

Du udøver værdibaseret ledelse, er synlig og tilgængelig, og arbejder bedst med mange bolde i luften i en til tider hektisk dagligdag, hvor forskellighed og mangfoldighed er en styrke.

Du har erfaring med ledelse, er læreruddannet, og gerne med kendskab til ordblindeområdet eller efterskoleformen.

Er du interesseret i stillingen og ønsker uddybendede information kan der rettes fortrolig henvendelse til forstander Henrik Madsen på tlf: 20735067

Ansøgning med relevante bilag fremsendes som pdf-fil til hemadsen@mafe.dk senest den 22.. september 2021 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler vil foregå fredag den 24. september 2021

Ansættelsen sker efter gældende aftale om løn og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv af 16. april 2019

Tiltrædelse 1. november 2021 eller snarest muligt