Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 21. maj 2021

Tilføjet: 3. maj 2021

Adresse

Rågelund Efterskole

Rågelundvej 179

Aasum

5240 Odense NØ

Kontakt

Tom Viberg, tv@raagelund.dk / 65 95 13 86 (lokal 2)

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Grundet ny ledelsesstruktur søger vi to afdelingsledere, som vil gå engageret ind i efterskolelivet og være en del af et ledelsesteam bestående af forstander, pædagogisk leder og administrativ leder. Som pædagogisk leder vil du bidrage til drift og udvikling af skolens undervisnings- pædagogiske arbejde. Som administrativ leder, skal du som en vigtig opgave varetage skolens UU-vejledning. Derudover er opgaverne for begge afdelingsledere, at lede og koordinere forskellige arrangementer på skolen. Vi forventer at du har erfaring med opgaverne og målgruppen og at du brænder for efterskolelivet. Ud over de ledelsesmæssige opgaver forventer vi desuden, at du kan undervise i et eller flere af skolens fag.

Arbejdsopgaverne er fordelt med ca. 50% ledelsesopgaver og 50% undervisnings-/tilsynsopgaver og det er en fordel, hvis du har erfaring med undervisning af ordblinde, herunder brug af læse og skriveteknologi.

Vi ser gerne at du:

  • kan håndtere komplekse pædagogiske og administrative problemstillinger i samarbejde med ledelsesteam, medarbejdere, forældre og elever og ser muligheder frem for begrænsninger.
  • kan udvikle gode og tillidsfulde relationer til kolleger, medarbejdere, elever og forældre.
  • arbejder effektivt og struktureret i løsningen af både pædagogiske og administrative opgaver.
  • arbejder målrettet, og kan udtrykke dig klart mundtligt og skriftligt samt sikre et højt informationsniveau.
  • er synlig og aktiv blandt elever, forældre og personale.

Undervisningsgruppen består af 12 dygtige og engagerede lærere, hvor omdrejningspunktet er ordblindeundervisning af høj faglig kvalitet. Der er desuden ansat to sekretærer, to pedeller, samt en køkkenleder og to køkkenassistenter. Derudover er der en række dygtige vikarer tilknyttet skolen.

Du vil indgå i dele af kostskoleaktiviteterne med både undervisning og samvær, på en skole med 94 elever, hvor elevernes faglige og personlige udvikling, samt tryghed og trivsel er i centrum.

Alle skolens medarbejdere er sammen om de daglige opgaver, der knytter sig til efterskolelivet, så ud over fagligheden vægter vi også ansvarlighed, samarbejde, fleksibilitet og ikke mindst humor.

Rågelund Efterskole er en efterskole for normaltbegavede ordblinde unge. Skolen er beliggende i smukke grønne omgivelser 9 km. fra centrum af Odense.

Se mere på skolens hjemmeside: www.raagelund.dk

Yderligere oplysninger fås hos skolens forstander Tom Viberg, 65 95 13 86 – Lokal 2, tv@raagelund.dk

Ansættelsen sker i henhold til gældende Organisationsaftale for ledere ved frie grundskoler, mv. af 16. april 2019

Evt. mulighed for tjenestebolig på skolen

Ansøgning, CV samt referencer og andre bilag sendes til: tv@raagelund.dk

Ansøgningsfrist: fredag den 21. maj 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler i uge 22