Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 14. juli 2019

Tilføjet: 25. juni 2019

Adresse

Rågelund Efterskole

Rågelundvej 179

Aasum

5240 Odense NØ

Kontakt

Tom Viberg, 26241447 / tv@raagelund.dk

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Rågelund Efterskole søger en engageret og motiveret lærer pr. 1. august eller snarest derefter.

Rågelunde Efterskole en efterskole for normaltbegavede ordblinde unge. Skolen er beliggende i smukke grønne omgivelser 9 km. fra centrum af Odense.

Vi søger en faglig kompetent lærer som:

  • kan undervise i dansk, matematik, fysik og samfundsfag
  • kan tilbyde 1-2 valgfag
  • har erfaring med undervisning af ordblinde, herunder brug af læse og skriveteknologi

Du bliver en del af en undervisningsgruppe på i alt 12 dygtige og engagerede lærere, hvor omdrejningspunktet er ordblindeundervisning af høj faglig kvalitet.

Du vil indgå i kostskoleaktiviteter med både undervisning, samvær og tilsyn om aftenen og weekender på en skole med 94 elever, hvor elevernes faglige og personlige udvikling er i centrum.

Har du ikke uddannelsen som ordblindeunderviser, forventer vi, at du gennemfører den inden for en kortere årrække.

Alle skolens medarbejdere er sammen om de daglige opgaver, der knytter sig til efterskolelivet, så ud over fagligheden vægter vi også ansvarlighed, samarbejde, fleksibilitet og ikke mindst humor.

Se mere på skolens hjemmeside: www.raagelund.com

Yderligere oplysninger fås hos skolens forstander Tom Viberg, 26241447, tv@raagelund.dk

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet
Ansættelsen er 1-årig, med mulighed for efterfølgende fastansættelse.

Ansøgning, CV samt bilag sendes til tv@raagelund.dk

Ansøgningsfrist: søndag den 14. juli 2019

Ansættelsessamtaler: onsdag den 31. juli 2019