Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 21. maj 2021

Tilføjet: 3. maj 2021

Adresse

Rågelund Efterskole

Rågelundvej 179

Aasum

5240 Odense NØ

Kontakt

Tom Viberg, tv@raagelund.dk / 65 95 13 86 (lokal 2)

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Rågelund Efterskole søger en engageret efterskolelærer pr. 1. august 2021

Rågelund Efterskole er en efterskole for normaltbegavede ordblinde unge. Skolen er beliggende i smukke grønne omgivelser 9 km. fra centrum af Odense.

Vi søger en faglig kompetent lærer som:

  • kan undervise i matematik og fysik/kemi
  • kan tilbyde 1-2 valgfag
  • evt. kan tilbyde undervisning i andre af skolens fag
  • har erfaring med undervisning af ordblinde, herunder brug af læse og skriveteknologi

Du bliver en del af en undervisningsgruppe på i alt 12 dygtige og engagerede lærere, hvor omdrejningspunktet er ordblindeundervisning af høj faglig kvalitet.

Du vil indgå i kostskoleaktiviteter med både undervisning, samvær og tilsyn om aftenen og weekender på en skole med 94 elever, hvor elevernes faglige og personlige udvikling er i centrum.

Har du ikke uddannelsen som ordblindeunderviser, forventer vi, at du gennemfører den inden for en kortere årrække.

Alle skolens medarbejdere er sammen om de daglige opgaver, der knytter sig til efterskolelivet, så ud over fagligheden vægter vi også ansvarlighed, samarbejde, fleksibilitet og ikke mindst humor.

Se mere på skolens hjemmeside: www.raagelund.dk

Yderligere oplysninger fås hos skolens forstander Tom Viberg, 6595 1386 – Lokal 2, tv@raagelund.dk

Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem LC og Finansministeriet

Evt. mulighed for tjenestebolig på skolen.

Ansøgning, CV samt referencer og andre bilag sendes til: tv@raagelund.dk

Ansøgningsfrist: fredag den 21. maj 2021 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler i uge 22