Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 23. november 2020

Tilføjet: 22. oktober 2020

Adresse

Sports Academy Denmark

Stadionvej 43A

Bolbro

5200 Odense V

Kontakt

Anders Axø, 41 17 44 20 / famaxoe@gmail.com

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside
Drømmer du om:
  • at blive den første forstander på en ny efterskole i Odense med et helt unikt koncept
  • at stå i spidsen for at skabe et inspirende indhold for for både elever og medarbejdere
  • stå i spidsen for at skabe en kultur, som bygger på vores grundlæggende værdier, hvor solide fælleskaber omkring dannelse, uddannelse og sport er helt afgørende 

- så vil vi gerne møde dig. 


Vi søger en forstander, der i samarbejde med elever og medarbejdere kan skabe sunde, gode og grundlæggende traditioner og samtidig tør se fremad og tænke nyt i forhold til skolens udvikling.

Du skal have en empatisk og innovativ ledelsesstil, hvor evnen til at samarbejde og udvikle med alle relevante interessenter er afgørende. Du er visionær, tør gå forrest og evner at få alle med. Du har ledelseserfaring, kan skabe dig økonomisk overblik og er tydelig og klar i din kommunikation.

Vi ønsker at tilknytte dig i god tid inden skolen starter august 2021. Du skal stå i spidsen for at ansætte det kommende personale. Ligeledes skal du være med, inden vi er færdige med at bygge og indrette skolen. Skolen får plads til 120 elever fra 9.-10.klasse – første år starter vi med elever fra 10.klasse. Skolen er placeret ved en lang række af sportsfaciliteter i Odense. Vi har allerede skabt et godt samarbejde med en lang række sportsforeninger, som du skal involveres i.

Du kan orientere dig yderligere på vores hjemmeside: www.sportsacademydenmark.dk

Ansættelse sker i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019.
Der er bopælspligt på skolen – huslejen sættes efter gældende regler for tjenestebolig.

Ansøgningsfrist: d. 23 november 2020
Der afholdes samtaler i: uge 49 & 50
Tiltrædelse efter aftale – gerne fra 1/1-2021.

Ansøgningen med dokumentation for uddannelse, CV og relevante bilag fremsendes til:
info@sportsacademydenmark.dk

For yderligere information er du velkommen til at henvende dig til bestyrelsesformand Anders Axø – 41174420 eller famaxoe@gmail.com