Kontaktinformation

Ansøgningsfrist: 21. januar 2022

Tilføjet: 22. december 2021

Adresse

Blåkilde Efterskole

Blåkildevej 19

6880 Tarm

Kontakt

Gitte Holmgaard, 31 45 45 11
Morten Ahle, 42 23 08 41

Læs mere om skolen

Besøg skolens hjemmeside

Blåkilde Efterskole er en veldrevet skole med et levende værdisæt, der har dybe rødder i det folkekirkelige.
Skolen har 30 fagligt dygtige medarbejdere, der er stærke kultur- og værdibærere, en sund økonomi, et stærkt bagland og en stabil elevsøgning. Skolen er beliggende ved Tarm.

Ambitioner for eleverne og skolen
Vi ønsker en forstander, som kan fortsætte skolens gode udvikling og virkeliggøre vores fælles ambition om at tilbyde de unge en arena, hvor de i et trygt fællesskab kan afprøve fag, de er nysgerrige overfor. Vi er en efterskole for alle og vægter vores brede palet af faciliteter og valgfag højt. På Blåkilde Efterskole er vi optaget af høj faglighed og af, at alle elever skal løftes fagligt – det gælder for både 9. og 10. klasse.

De stærke rødder i det folkekirkelige betyder, at vi giver plads til de store spørgsmål. Gennem ord og handling skaber vi åbenhed og dialog om kristendom, så den enkelte elev får mulighed for at finde sit personlige ståsted. Vi samarbejder med både den lokale kirke i Tarm og de folkekirkelige organisationer.

Vi tror på det bedste i alle og bygger skolens samliv og fællesskab på værdier frem for regler. Vi forventer derfor, at du som forstander både har et stærkt fundament, er dygtig til at bygge relationer og har en nysgerrig og undersøgende tilgang fx i konflikter. At du er villig til at gå et ekstra skridt for at finde den bedste løsning for den enkelte elev.

Generelt er vi optaget af kvalitet og udvikling på alle niveauer - i relationerne, i undervisningen, i faciliteterne.
Du vil som forstander være en drivkraft ind i alle facetter sammen med dygtige medarbejdere og en visionær bestyrelse.

Profil på vores nye forstander
Du evner og brænder for at drive og lede en efterskole, og du besidder derfor strategiske, pædagogiske, relationelle og økonomiske ledelseskompetencer.

Udover at du kan se dig ind i skolens værdigrundlag og de beskrevne ambitioner, vægter vi følgende kompetencer, kvalifikationer og erfaringer:

  • Kendskab og passion for skoleformen og efterskoleverdenen
  • Erfaring med personaleledelse
  • Uddannelse og/eller erfaring indenfor det pædagogiske felt
  • Forståelse for undervisning og didaktik
  • Interesse i unges liv

Som person er du kommunikerende, tydelig og autentisk. Du formår at gøre værdigrundlaget levende for elever, forældre, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere. Du mestrer de svære samtaler og du tør tage ansvar for beslutningerne.

Læs mere om stillingen og vilkårene i Job- og personprofilen. Kontakt gerne bestyrelsesformand Gitte Holmgaard på tlf. 3145 4511 eller viceforstander Morten Ahle på tlf. 4223 0841. Såfremt du ønsker en rundvisning på skolen, er der mulighed for det d. 30. december eller efter aftale.

Ansøgningen sendes som én samlet pdf-fil til ansoegning@blaakilde-efterskole.dk senest d. 21. januar. Udover dine ledelsesmæssige kvalifikationer og personlige motivation for at søge jobbet bedes du i din ansøgning beskrive, hvorfor du ønsker at stå i spidsen for en skole med netop vores værdigrundlag. 1. og 2. samtale afholdes hhv. d. 27. januar og d. 7. februar. Tiltrædelse d. 1. april 2022 eller snarest mulig herefter.